bosch car service

Luxe woningen Moergestel afgewezen en nu naar de raad voor starters


Een initiatiefnemer van de realisatie van 11 grote luxe woningen met daarbij bos en natuur, volgens deze gewenst aan de Akkerweg in Moergestel net buiten het bebouwde gebied, heeft zich gericht tot de Gemeenteraad.

Het beoogde plan; vooralsnog afgewezen. (Bron: Verschel & Dun).

Het plan is om agrarische bebouwing en activiteiten te stoppen, en aldaar 11 kavels aan te bieden van gemiddeld 2000 m2. Daarachter een gebied ongeveer tweemaal groter met kruiden- en faunarijk grasland, bos en vijvers. Het college (burgemeester en wethouders) hebben het in eerste instantie afgewezen, omdat het niet in het bestemmingsplan pas, en omdat het niet in aanmerking komt voor de Ruimte voor Ruimte regeling. Volgens het college is de locatie te ver uit de bebouwingsconcentratie en komt het ook niet in aanmerking voor de mogelijke uitzonderingen.

De initiatiefnemer heeft hierop een brief gezonden aan de Gemeenteraad, met het verzoek deze locatie alsnog aan te merken als voor dit doel geschikte locatie. Hierbij geeft de aanvrager nu aan ook open te staan voor woningen voor senioren en starters, met mogelijk ook tiny houses.