lezing goed oud worden

VVD Oisterwijk scoort geen punten met Fabeltjeskrant en spreekt van cliëntelisme


VVD Oisterwijk vergeleek de Moergestelse Dorpsraad recent met de Fabeltjeskrant. Dorpsraad Moergestel zou een niet serieus te nemen groepje dorpsbewoners zijn die, volgens de VVD, fabeltjes vertellen. Ook zouden ze onterecht het volk vertegenwoordigen, iets waar de VVD zichzelf meer voor aangewezen ziet. Een verhaal dat eerder ook aan de leden van het B-team werd toebedeeld, zo bleek achteraf, in herinnering gebracht door voormalig wethouder Joop van Hezik. Niet alleen hij, maar ook partij Algemeen Belang, het Oisterwijkse CDA en de Dorpsraad lieten weten de strekking van de VVD niet echt te waarderen.

‘Heel erg dom,’ zo liet Inge van Beers namens Algemeen Belang weten. Joop van Hezik, voormalig wethouder en lid van het B-team (voor biodiversiteit) noemt het denigrerend en schofferend. ‘Vorig jaar kreeg het Oisterwijkse B-team van de VVD op haar website een veeg uit de pan, nu de dorpsraad Moergestel.’ Volgens van Hezik kent de VVD een ‘politieke arrogantie van het denken het beter te weten dan de burger’ en zou de partij de inwoners die zich met ziel en zaligheid belangeloos inzetten voor Oisterwijk juist moeten omarmen, met respect voor de kennis en ervaring in de samenleving.

Politiek

Ton van de ven – VVD Oisterwijk – spreekt over cliëntelisme

Duidelijk is dat er politici zijn die de inzet van organisaties zoals de dorpsraad waarderen. Frank de Werdt (CDA) vergeleek de boodschap van de Dorpsraad Moergestel al direct in positieve zin met de vrijwilligers van ‘het prachtige Park Ruybosch in Haaren.’ Initiatief vanuit de samenleving moet volgens De Werdt door de gemeente gefaciliteerd worden. Inge van Beers (AB) liet weten: ‘Een dorps- en/of wijkraad is super waardevol voor mij als raadslid om (mede) input op te halen uit de samenleving. Lekker door blijven gaan dus met die dorps- en wijkraden!’ Ook burgemeester Hans Janssen waardeert de Dorpsraad, zo blijkt uit een schrijven eerder dit jaar, waarin hij expliciet het nut van het werk van de Dorpsraad Moergestel vermeld. Van Beers snapt dan ook niet waarom de VVD niet het gesprek is aangegaan met de dorpsraadsleden. De overige partijen bleven opvallend stil. Van geen enkele coalitiepartij (regeringspartijen) kwam reactie op onze vragen. Zijn ze het eens met de VVD, of willen ze hun regeringscollega’s niet openbaar afvallen?

De baas?

Hoewel niet direct op hun eigen ‘fabeltjes-Facebookbericht’, kwam de partij – na vragen vanuit onze redactie en commentaar van collega raadsleden – later alsnog met een uitleg in een tweede bericht. Ze zouden dergelijke ‘fabeltjes vertellers’ plots wel serieus nemen: ‘De inbreng van wijkraden, B-team, bewonerscommissies en allerlei andere groeperingen is van grote waarde.’ Met vervolgens de boodschap, dat volgens de VVD geen sprake kan zijn van een extra bestuurslaag. Laat dat laatste ook helemaal niet aan de orde zijn, of kunnen zijn. We kennen in Oisterwijk diverse belangenorganisaties, adviesorganen, klankbordgroepen, dorps- en wijkraden, seniorenverenigingen, werkgroepen en meer van allerlei aard. Het zijn mensen met kennis van de samenleving en specifieke onderwerpen, die inderdaad waardevolle informatie kunnen geven aan de gemeenteraad en het college (Burgemeester en wethouders). Nergens staat, of gaan deze mensen er van uit, dat zij het voor het zeggen hebben, de baas zijn. Er zijn met bijvoorbeeld de Dorpsraad Moergestel afspraken vastgelegd wat hun inbreng kan zijn, en wat niet. Dit is clip en klaar in een convenant vastgelegd, door het college, waar ook de VVD partij in is.

Cliëntelisme

In het tweede bericht van de VVD werd het ‘fabeltjes vertellen’ door fractievoorzitter Ton van de Ven opvallend genoeg ingeruild voor ‘cliëntelisme’. Hetgeen betekent: ‘Het verlenen van zekere diensten en hulp aan de kiezer, met het oog stemmen te winnen of in ruil voor hun stem.’ Hoe daar in relatie tot de dorpsraad in Moergestel sprake van is, of kan zijn, vertellen de VVD’ers niet.  Wel heel duidelijk is dat het de VVD zelf is geweest die tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen aan dergelijke cliëntelistische praktijken uitvoering heeft gegeven. Structureel werden er tijdens de verkiezingscampagne – op een overigens zeer positieve wijze – lokale ondernemers in het zonnetje gezet. Overduidelijk reclame – hetgeen destijds door hen bevestigd – met het doel om stemmen te winnen.