glasvezel

Vier bouwlocaties in Oisterwijk en Moergestel staan op de prioriteitenlijst


Om meteen een teleurstelling te voorkomen; het gaat nog wel even duren voordat u hier kan wonen. Toch mag gemeld worden dat deze vier locaties op de nominatie staan bebouwd te worden.

Over enkele jaren zal haast zeker op deze plekken (zie onder) woningbouw verschijnen, met zo geeft de wens van de gemeenteraad aan een flink deel sociale woningbouw. Het zijn zogenaamde ‘prioritaire projecten’, wat betekent dat ze voor de gemeente als eerste grotere locaties in beeld zijn voor woningbouw.  Ze staan vermeld in een Raadsinformatiebrief.

Voor de locatie Moergestel Noord werd door betrokkenen een intentieovereenkomst ondertekend (Bron: Gemeente Oisterwijk)

De locaties Pannenschuur VI, Moergestel Noord en Oostelvoortjes II zijn in eigendom van derden die potentie hebben om de ontwikkelingen te dragen. De gemeente gaat hierbij faciliteren en de regie nemen. Ze doet dit gebaseerd op behoefte. Er worden randvoorwaarden gesteld en er wordt voor de nodige nuts- en infrastructurele voorzieningen gezorgd. Gemeente en eigenaren gaan uit van minimaal 35% van de woningen in de sociale sector en willen daarnaast ook middenhuur opnemen in de plannen. 

Bij Moergestel Noord hoort ook de herbestemming van het klooster Nieuwenhof, waar de Zusters van Liefde vanaf 1840 gehuisvest zijn, en samen met de nieuwe eigenaar en gemeente een intentie zijn aangegaan. Zij kwamen vanuit Tilburg naar Moergestel om het kasteeltje in gebruik te nemen als klooster. Zr. Mariëtte Kinker vertelt hierover: “Vanaf die datum was hier een grote, levendige communiteit gevestigd. Vanuit het klooster zetten we ons in voor de gemeenschap van Moergestel. Dat hebben we, zoals gebruikelijk, gedaan vanuit onze spiritualiteit van barmhartigheid.” Afgelopen jaren werd de religieuze gemeenschap steeds kleiner. “Die realiteit brengt bijzondere verplichtingen met zich mee. Eén daarvan is de zorg voor het materieel erfgoed, ofwel het afstoten en overdragen van eigendommen. We doen dat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. En met een klein beetje verdriet, wat het bitterzoet maakt. Wij hebben ons hier thuis en welkom gevoeld en we hopen dat dit straks, als Nieuwenhof nieuwe bewoners herbergt, ook voor hen mag gelden.”

De locatie Taxandria-terrein is gemeentelijk eigendom. Hier is de voetbalclub al weg, en ook andere nog aanwezige sportfaciliteiten zullen indien mogelijk ruimte maken voor woningbouw. De gemeente heeft hier volledige regie en zeggenschap, waardoor doelstellingen volgens de gemeente eenvoudiger behaald kunnen worden. Vanwege de natuurwaarden in de directe omgeving is intensieve woningbouw niet mogelijk; de gemeente ziet echter wel mogelijkheden door in te zetten op de Ruimte-voor-Ruimte regeling.

De voorbereiding en uitwerking van deze plannen zal nog enkele jaren in beslag nemen voordat er ook werkelijk gewoond kan worden. Klik en lees hier de volledige Raadsinformatie.

 

Locatie Pannenschuur (Bron: Gemeente Oisterwijk)

Locatie Moergestel Noord (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Locatie Moergestel Oostelvoortjes (Bron: Gemeente Oisterwijk)

Locatie Taxandria (Bron: Gemeente Oisterwijk)