baderie

Vergeten vergunning zorgt voor honderden arbeidsmigranten op Haarendael


Een vergeten vergunningsaanvraag is automatisch in werking getreden, waardoor er honderden arbeidsmigranten op Haarendael mogen wonen. Mits dat veilig kan, en daar zal Gemeente Oisterwijk goed op letten, want duidelijk is dat ze met deze verrassing in hun maag zitten.

De zogenaamde van rechtswege verleende vergunning voor tijdelijke (10 jaar) huisvesting van arbeidsmigranten op Haarendael treedt volgens de gemeente in werking na publicatie. Er kan dan nog wel bezwaar worden gemaakt. De aanvraag is destijds bij de voormalige gemeente Haaren ingediend, maar is bij de herindeling uit het beeld geraakt.

Op 14 juni 2019 is een omgevingsvergunningaanvraag ingediend bij de toenmalige gemeente Haaren voor de tijdelijke huisvesting van 266 arbeidsmigranten op Landgoed Haarendael, voor een periode van 10 jaar. Dit vanwege de geplande herontwikkeling van het totale complex. De beslistermijn is destijds enkele malen opgeschort. Het laatste verzoek om een opschorting van de beslistermijn was op 22 april 2020 tot en met 1 oktober 2020. Een beslissing had daardoor uiterlijk 1 oktober 2020 genomen moeten worden. Doordat er door de gemeente Haaren geen besluit is genomen op de aanvraag, is de omgevingsvergunning van rechtswege verleend. Dit houdt ook in dat er verder geen inhoudelijke beoordeling van de ingediende aanvraag heeft plaatsgevonden.

Onderzoek

Brand sloeg letterlijk een gat in het historisch monument (Foto: Toby de Kort)

Het college van Oisterwijk acht de van rechtswege verleende vergunning onwenselijk, omdat zij hierdoor niet de mogelijkheid heeft om een weloverwogen beslissing op de aanvraag te nemen. Het college heeft laten onderzoeken of er een mogelijkheid is om de aanvraag toch inhoudelijk te kunnen beoordelen, ook al was de beslistermijn al verstreken in de bestuursperiode van de toenmalige gemeente Haaren. Hiervoor is binnen de wet- en regelgeving geen mogelijkheid. Wanneer er door belanghebbenden ontvankelijk bezwaar wordt ingesteld, komt deze mogelijkheid weer in beeld. Deze laatste boodschap mag gelezen worden als een oproep om dat te doen.