bosch car service

Vandaag start evaluatie AZC Oisterwijk


Onderzoeksbureau PON Telos heeft van Gemeente Oisterwijk opdracht gekregen een onafhankelijke evaluatie uit te voeren naar de situatie op en rondom het AZC in Oisterwijk.

Begin 2020 werd de overeenkomst met COA verlengd voor een periode van twee jaar. Dit was op verzoek van de raad bewust een korte periode, om te kunnen beoordelen of de maatregelen ter voorkoming van overlast goed worden uitgevoerd en effect hebben. Veel inwoners willen wel opvang bieden aan hulpbehoevende vluchtelingen, maar niet de criminele en agressieve overlast ervaren.

Er is overlast, maar ook positieve inzet en samenwerking met lokale initiatieven, ook die worden meegenomen in de evaluatie …

Eind dit jaar moet een besluit worden genomen of, en zo ja in welke vorm het AZC in Oisterwijk kan blijven. PON Telos gaat onderzoek doen naar de situatie van het AZC in de Oisterwijkse samenleving en evalueert de ervaringen van de periode juni 2020 tot en met juni 2021. Ze doen dit aan de hand van een bevraging aan het voor eenieder toegankelijke Burgerpanel (aanmelden kan hier), en interviews met zowel betrokken organisaties, als omwonenden.

Vandaag start het burgerpanelonderzoek. Wil jij daar je mening over geven? Meld je dan uiterlijk maandag 26 juli aan. Ben je al lid? Dan krijg je automatisch een uitnodiging voor deelname in je mail.

Lees hier meer over AZC Oisterwijk