carnaval 2023

Te weinig sociale woningbouw op KVL in Oisterwijk


Als alles volgens planning gaat, wordt op KVL Oisterwijk niet voldoende gebouwd in de sociale sector.

Een pand dat er voorlopig niet komt (Bron: Leystromen)

Uit een Raadsinformatiebrief van het college (burgemeester en wethouders) aan de gemeenteraad, blijkt dat het aantal woningen dat gerealiseerd is en nog moet worden op KVL, niet tot de voor Oisterwijk door de gemeenteraad afgesproken 35% sociale woningen komt (zie onder). van de 373 gerealiseerde of nog te realiseren woningen, is of wordt 22,8% in de betaalbare sector. Hierbij is bovendien nog uitgegaan van 27 (van de 48) woningen van Leystromen, die door de Raad van State voorlopig zijn afgewezen. En ook op andere nog te realiseren plekken – nog niet alles is gerealiseerd – kan het aantal nog veranderen.

De gemeenteraad heeft enkele jaren terug afgesproken dat minimaal 35% van alle nieuwbouw (sommige partijen stellen zelfs 35% van alle woningen)  in de sociale sector moet vallen. Bij meerdere projecten blijkt dit niet het geval. Hoeveel het gemiddelde van alle projecten is, is bij de gemeente niet bekend, maar schattingen die uitgaan van aantallen gerealiseerd door de woningbouwverenigingen laten een beduidend lager percentage zien; pakweg de helft. Op KVL zijn die cijfers wel bekend (zie onder).

 

Gerealiseerd en nog te realiseren woningen op KVL Oisterwijk