bosch car service

Rekenkamer Oisterwijk start onderzoek naar verbinding Haaren en Moergestel


De Rekenkamercommissie Oisterwijk neemt een signaal dat door de Dorpsraad Moergestel werd opgepikt uit hun enquête serieus, en start een onderzoek. 

Dorpswethouder en Dorpsraad van Moergestel maken kennis; wat kan er nog meer? (Bron: Twitter Eric Logister).

Een van de aanleidingen voor dit onderzoek is de door de Stichting Dorpsraad Moergestel uitgevoerde enquête. Uit de resultaten van deze enquête kwam het signaal dat inwoners van de kernen Moergestel zich achtergesteld voelen bij de kern Oisterwijk. Nu ook Haaren als kern is toegevoegd aan Oisterwijk, is het goed te kijken hoe voorkomen kan worden dat inwoners zich achtergesteld voelen, ongeacht in welke wijk, buurt of dorp.

De Rekenkamer gaat kijken naar verbindingen en participatie, en de actieve rol daarin van zowel ambtelijke organisatie, college als raad. Om meer inzicht te krijgen in dit onderwerp, start de rekenkamercommissie een  belevingsonderzoek. Dit gaat met name over de wijze en mate van het betrekken van inwoners bij besluitvorming en mogelijkheden om bij inwoners die zich achtergesteld voelen dit te herstellen. Hierbij kan ook gekeken worden naar de rollen van buurt- en wijkraden of andere bewonersgroepen.