carnaval 2023

Oisterwijk wil sneller bouwen met subsidie van Brabant


Het provinciebestuur van Brabant zet een nieuw middel in om de woningbouw te versnellen: de Flexpool-regeling. Hiermee komt er extra capaciteit en kennis bij de overheid om woningbouwplannen sneller te verwerken. Via deze regeling is ruim € 5,6 miljoen beschikbaar, € 3,8 miljoen rijksgeld en € 1,9 miljoen cofinanciering door de provincie.

Als het plan klaar is, en de vergunning binnen, kan bouwen heel snel (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Het grootste deel van dit geld is voor gemeenten om meer werk te kunnen verzetten om woningbouw mogelijk te maken, de procedures sneller af te kunnen werken. Gemeenten kunnen met het geld bestaande krachten meer uren laten werken of nieuwe mensen tijdelijk inhuren. Het gaat daarbij uitdrukkelijk om bestaande geplande bouwplannen die versneld uitgevoerd kunnen worden. De door gemeenten in te dienen projecten moeten op korte termijn leiden tot realisatie van woningen.

Oisterwijk
Gemeente Oisterwijk wil ook gebruik gaan maken van deze subsidie. ‘Deze regeling sluit goed aan bij de motie (opdracht aan het college van B&W – Red.) die de raad heeft aangenomen om te gaan versnellen met de woningbouwontwikkelingen. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we hier gebruik van kunnen maken.’ In Oisterwijk is volgens veel inwoners een enorm tekort aan betaalbare woningen, met name voor de jeugd die net van school komt en zelfstandig wil wonen. Ook zijn er signalen van alleenstaanden en jonge stellen die een gezin willen stichten en in de huidige woningmarkt niet aan bod komen vanwege de hoge huizenprijzen in zowel huur als koop.