ondernemers

Nieuwe bedrijfspanden langs Sonman Moergestel


De gemeente heeft een principemedewerking toegezegd voor uitbreiding van het industrieterrein Sonman in Moergestel met twee bedrijfspanden, mits de uitrit voor verkeer via de Sonman, en niet via Schoolstraat verloopt.

Ter plaatse is een garagebedrijf dat wil uitbreiden, en dat kan op het naastgelegen nu nog agrarische perceel. Deze boerderij met erf is gelegen tussen de Sonman en de snelweg A58. Er is daarbij ook nog ruimte voor een tweede bedrijfspand, dat op zichtlocatie komt ten opzichte van de A58, in lijn met de andere bedrijfspanden. Op doe locatie zal de eigenaar zelf in parkeerplaatsen moeten voorzien, en de uitrit wil de gemeente vanwege verkeersdoorstroming niet op de Schoolstraat, maar op de Sonman laten uitkomen.

Er wordt rekening gehouden met de groene uitstraling middels een groenstrook en waterberging. Verder is gekeken naar de voorgenomen verbreding van de A58, waarover nog overleg moet volgen met Rijkswaterstaat. Ook heeft de initiatiefnemer van de gemeente meegekregen dat er voorafgaande aan verdere planning overleg moet volgen met de buurt. Onder voorwaarden en nog nadere goedkeuring van de verdere detailplannen kan er in principe medewerking worden verleend.

Het voorlopige plan met nu nog een uitrit aan de Schoolstraat; die zal via de Sonman moeten gaan lopen. (Bron: Gemeente Oisterwijk)