ondernemers

Mooi resultaat bij Janus de Vries Moestuin in Waterhoef Oisterwijk


Inmiddels is de buurtmoestuin in gebruik genomen en groeit en bloeit er al veel aan groenten, fruit en bloemen waar al menig buurtmoestuin-vriend heerlijk van heeft kunnen eten en genieten.

Een mooi overzicht van de buurtmoestuin die de naam draagt van voormalig Nieuwsklok redacteur Janus de Vries. (Foto: Els Oomis).

De kruidentafel en de bessenstruiken alsmede de laagstam fruitbomen staan vol in bloei en de herdenkingsboom voor de Corona slachtoffers in Oisterwijk heeft een prachtige plek gekregen. De schuilgelegenheid cq opbergruimte voor het tuingereedschap is voorzien van een afwatering welke het regenwater in de wateropslag laat stromen en wordt bedekt met een druif en een bessenstruik en kan zo opgaan in de natuur. Met bovenop een Sedum dak, mede dankzij sponsoring door de dochters van wijlen Janus de Vries.

Momenteel zijn er nog drie moestuintjes beschikbaar, deze zijn nu in algemeen gebruik maar mocht iemand interesse hebben dan kunnen deze leeg worden opgeleverd. En de commissie is uitgebreid met een nieuwe aanwinst, Monique Blok, een echte “Rotterdamse aanpakster”.

De officiële opening van de buurtmoestuin zal in het najaar zijn,en ondertussen worden de vrijwilligers enthousiast van alle positieve reacties van de vele voorbijgangers die vaak een praatje maken en een kijkje komen nemen. ‘Wij hopen dan ook dat dit project de mens zal prikkelen om ook een “stukje groen voor grijs” te creëren in hun buurt.’ Om dit alles mogelijk te maken, is naast vrijwillige handen ook enig budget nodig. Wie een bijdrage wil leveren kan dit doen via rekeningnummer NL87RABO0341348473 van de Stichting Groen voor Grijs o.v.v. Buurtmoestuin Janus de Vries.

Voor informatie  en aanmelding kun je mailen naar ilren72@hotmail.com