carnaval 2023

Meerderheid respondenten wil AZC Oisterwijk sluiten


Recent hebben we aan onze lezers gevraagd of ze vinden dat het AZC in Oisterwijk open mag blijven of dicht moet. Hieronder treft u een samenvatting van de resultaten.

Jeugd sport op het AZC in Oisterwijk

De vraag kwam net als twee jaar terug voort uit het feit dat juist die ‘open of dicht’ vraag door de gemeente in haar enquête niet gesteld wordt. In die gemeentelijke bevraging via het Burgerpanel gaat het onder andere om de eventuele overlast en ook mooie ervaringen van inwoners van Oisterwijk, met de AZC bewoners. Deze bevraging is georganiseerd in voorbereiding op het nog te nemen besluit, eind dit jaar, over een eventuele verlenging van het contract met COA (de organisatie die het AZC beheert en de asielzoekers begeleid).

Voorgaande decennia was het eventueel sluiten van het AZC niet tot nauwelijks onderwerp van gesprek; de laatste 4-5 jaar is het draagvlak vanwege toegenomen overlast overduidelijk afgenomen. Die overlast (o.a. criminaliteit en agressief gedrag) is enkele jaren geleden opvallend toegenomen; veroorzaakt door een kleine groep van (niet uitsluitend) jonge alleenstaande asielzoekers (niet alleen minderjarigen). Het COA heeft dit jaar laten weten dat de genomen maatregelen onvoldoende effectief zijn en men tot nu toe de overlastgevers niet goed onder controle heeft kunnen houden.

Reacties

Iets meer dan een week geleden, werd door ons deze keer geen cijfermatige open of dicht keuze voorgelegd, maar gelegenheid geboden tot het geven van open reacties. Opvallend daarbij is dat een groot aantal respondenten* niet kozen voor een inhoudelijke onderbouwing, maar eenvoudig met ‘open’ of ‘dicht’ reageerden. Ook waren er respondenten* die lieten weten geen vertrouwen te hebben in de gemeente en politici, of bijvoorbeeld van mening zijn dat de gemeente een bindend referendum zou moeten houden.

Bestudering van de reacties laat zien dat 8% van de respondenten* het AZC open wil houden, en 79% het AZC in Oisterwijk wil sluiten. 13% brengt in hun keuze een nuance aan. Deze laatste geven samengevat aan het AZC open te willen houden voor ‘echte’ vluchtelingen, voor de mensen die zich netjes gedragen en/of geven als vereiste de overlastgevers te weren. Bij de groep die het AZC wil sluiten, zitten een aantal respondenten* die aangeven dat Oisterwijk volgens hen lang genoeg voor opvang heeft gezorgd. Ook zijn er die meteen een idee hebben gegeven over invulling van het gebied; onder andere komen een camping, een zwembad en huisvesting voor de jeugd aan bod.

Vervolg

Het is nu wachten op de uitkomst van de bevraging van het Burgerpanel (door de gemeente),  en de uitkomst uit overleg tussen het COA en het college (burgemeester en wethouders). Daarover volgt vervolgens een discussie in de gemeenteraad. De raadsleden zullen ook zelf vast en zeker met hun achterban hierover praten. Naast de argumenten van inwoners zullen zij ook andere belangen afwegen, waaronder die van minderheden, in dit geval de goed willende vluchtelingen die onze hulp hard nodig hebben.

Lees hier meer over AZC Oisterwijk

* Voor de goede orde is het goed te melden dat mogelijk niet alle respondenten inwoners van Oisterwijk zijn; ook kan er mogelijk enige dubbeling in de reacties zit.