glasvezel

Mantelzorgers in Oisterwijk verdienen miljoenen


Ze werken zonder betaling, maar als ze dat wel zouden doen, zouden alle mantelzorgers in Oisterwijk minimaal 23 miljoen aan waarde kennen, zo laat ContourdeTwern weten.

Uit onderzoek blijkt dat de waarde van alle uren mantelzorg per gemeente in de miljoenen loopt. Voor de gemeente Oisterwijk is dit minimaal 23 miljoen euro. Ook is berekend wat het kost als alle mantelzorgers in Oisterwijk hun werk neerleggen. Dan zou dat de gemeente 51 tot 70 miljoen euro kosten. Dit blijkt uit onderzoek van MantelzorgNL uitgevoerd door onderzoeksbureau Ecorys. In maart van dit jaar werden de maatschappelijke kosten en baten van de totale inzet van alle mantelzorgers in Nederland becijferd.

Mantelzorgcijfers

Jan en Corrie waren dit jaar het gezicht van de actie voor mantelzorgers; ieder jaar krijgen alle mantelzorgers van de gemeente een attentie (Foto: Marijke Brocken)

In de gemeente Oisterwijk zijn jaarlijks 7,9 duizend mantelzorgers actief, schat MantelzorgNL op basis van onderzoek. Samen besteden zij ruim 2,4 miljoen uur aan hun mantelzorgtaken. De waarde van die inzet wordt geraamd op tussen de 23 miljoen en 37 miljoen euro per jaar. De mantelzorgers uit Oisterwijk maken daarnaast 2,8 miljoen euro aan kosten om de benodigde hulp en ondersteuning te kunnen bieden, zoals reiskosten.

In de papieren
Als mantelzorgers uit Oisterwijk er massaal mee zouden stoppen en de zorg overgenomen moet worden door zorgprofessionals, loopt dat flink in de papieren. Voor Oisterwijk schat Ecorys die kosten tussen de 51 miljoen en 70 miljoen euro per jaar. Oisterwijk krijgt vanuit het Rijk bij benadering 0,2 miljoen euro voor het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers. ContourdeTwern coördineert de ondersteuning en advies aan mantelzorgers in de gemeente Oisterwijk. De verdere afname van de intramurale zorg zorgt voor een toename op de druk van mantelzorgers en daarmee ook op de ondersteuningsbehoefte. Daardoor zullen in de toekomst extra investeringen nodig zijn.

Johan Klunder, manager bij ContourdeTwern: “Dat mantelzorgers van onschatbare waarde zijn voor hun directe omgeving en de samenleving als geheel wisten we al langer. Met dit onderzoek krijgen we ook cijfers gepresenteerd die inzicht geven in de financiële waarde die ze vertegenwoordigen. Eens te meer blijkt hoe ontzettend waardevol mantelzorg is en hoe belangrijk het is om te blijven investeren in mantelzorgers en hun ondersteuning.”