genieten

Lokale omroepen samen in OHM nu formeel ook de zender voor Haaren


Het college van Gemeente Oisterwijk heeft aan het commissariaat van de Media laten weten dat Stichting Ohm, waaronder vallen LOVO en Moergestel TV, wat hen betreft de zendmachtiging voortzet, inclusief Haaren.

Fragment uit de film van HOS TV

Na de gemeentelijke herindeling is LOHA in Haaren opgeheven, en zijn er vanuit met name LOVO enige contacten met de Haarense samenleving voor opnames en uitzendingen voor de kern Haaren. De Stichting OHM, die in het verleden de uitzendmachtiging had voor de uitzendingen van LOVO en Moergestel TV, heeft ook de kern Haaren als doelgebied op zich genomen. De stichting spant zich in om ook onderwerpen uit en voor de inwoners van Haaren te verzorgen in hun uitzendingen. Ze doen dit onder andere in samenwerking met HOS TV, en er zijn ook andere programma’s die worden gericht op Haaren. Dit zal wellicht iets minder zijn dan men voorheen gewend was, maar de inspanning en intentie is er.

De gemeente acht hiermee dat stichting OHM ‘voldoet aan de gestelde criteria in artikel 2.61 lid 2 van de Mediawet. Dit betreft de representativiteit van de omroep op het gebied van maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in de gemeente Oisterwijk, inclusief de kern Haaren,’ en heeft dit aan het commissariaat laten weten.