vacature

Kolenstof van trein door Oisterwijk had voorkomen kunnen en moeten worden


Steeds meer goederentreinen door Oisterwijk, met geluid en trillingen tot gevolg, meer gesloten overwegen, én afgelopen week trof een inwoner ook een flinke wolk kolenstof aan. 

Desgevraagd heeft ProRail contact opgenomen met de vervoerder. Hieruit blijkt dat dergelijke verspreiding van het zwarte fijne stof voorkomen hadden kunnen en moeten worden. ‘Het betreft hier kolengruis dat op de bordessen van de wagens heeft gelegen. Het schoonmaken van de bordessen krijgt de komende tijd extra aandacht. Een andere bron van stof betreft de lading in de wagens. Om dit te vermijden, wordt de inhoud van de wagens na belading besproeit zodat het niet kan gaan stuiven. Bij hoge zomerse temperaturen in combinatie met dat de trein mogelijk langere tijd opgesteld is geweest, kan de lading toch weer gaan stuiven. Wij zullen dit signaal ook doorgeven aan de terminal in Rotterdam.’

Vanwege werkzaamheden in Duitsland rijden er meer goederentreinen over de Brabantroute; zo ook deze. Omwonenden die hier vragen over hebben of overlast ervaren, kunnen zich melden bij ProRail (klik hier), zodat deze geregistreerd worden.

 

‘Kolenstof uit de kolentrein,’ aldus Ger van Ewijk die de foto als bewijs meestuurt…