ondernemers

Jongste astronaut Oliver Daemen ereburger van Oisterwijk?


Burgemeester Hans Janssen, vol enthousiasme te beluisteren op NPO Radio 5, nodigt de jongste astronaut uit om zijn verhaal te komen doen bij een eerstkomende raadsvergadering. Maar of een ereburgerschap er in zit?

Astronauten zitten klaar; midden de 18-jarige Oisterwijker Oliver (Bron: Youtube – Blue Origin)

Voor dat laatste zal de burgemeester ook zijn collega wethouders mee moeten krijgen, nog los van dat Oliver onmogelijk aan de nu geldende voorwaarden kan voldoen (zie onder). De Oisterwijkse Parel, ook een zeer bijzondere onderscheiding, zou dan mogelijk beter passen. Of wie weet, kan de gemeenteraad instemmen met een uitzondering voor ‘goud’?

De VVD was in ieder geval meteen enthousiast over de ruimtereis, met een positief signaal: ‘Wat een unieke mijlpaal … … Hier in Gemeente Oisterwijk hebben we deze unieke vlucht van seconde tot seconde gevolgd, van harte Oliver Daemen…’ Myrte Hesselberth van partij PRO was duidelijk minder gecharmeerd van het tripje naar de ruimte: ‘Maar even serieus, stel je voor dat je net uit een raket bent gestapt die BIZAR slecht is voor onze atmosfeer en dat je dan met droge ogen kunt zeggen “ik wil iets doen tegen de kwetsbaarheid van de aarde”… Verder bleef het politiek bezien redelijk stil op de social media kanalen, zover wij hebben gezien.

Beide reacties schetsten grofweg wel de uitersten in reacties vanuit de samenleving, waarbij de positiviteit overduidelijk de overhand heeft. Reacties die we op het ‘wat vinden de inwoners van Oisterwijk van de ruimtevlucht van hun dorpsgenoot’ verzoek van de BBC aan hen hebben doorgestuurd. Want duidelijk is: de wereldse ogen waren gericht op ‘onze’ Oliver! Op een enkeling na, gunt nagenoeg iedereen de beste jongen dan ook zijn pleziertje, en het opent voor hem mogelijk ook deuren naar de toekomst. Maar, ook gaat het bij een enkeling om het geld dat beter besteed had kunnen worden, en milieukwesties zijn aanwezig.

Burgemeester Hans Janssen was in ieder geval een blij mens. Sprekende namens de gemeente, kon hij er enthousiast van worden en hij gaat Oliver uitnodigen zijn ervaringen te delen met de gemeenteraad, zo was te horen bij NPO Radio 5. Een Oisterwijks spacecenter ziet hij ook wel zitten, dat zou vader Daemen volgens Janssen wel kunnen regelen. Maar of ereburgerschap lukt, dat wil de burgemeester nog niet verklappen, ‘dan zou de verrassing er af zijn’.

Overzicht gemeentelijke onderscheidingen

Gouden legpenning, gekoppeld aan ereburgerschap is deze er voor Oisterwijkers die 25 jaar of langer 1 of meerdere bestuursfuncties of maatschappelijke functies vervullen of hebben vervuld.
Zilveren legpenning, deze is voor mensen of bedrijven die zich langdurig en op uitzonderlijke wijze voor de gemeenschap hebben ingezet.
Gemeentelijke blijk van waardering, die is er voor mensen en instellingen of verenigingen waar een blijk van waardering van de gemeenschap op z’n plaats is.
Gemeentelijke Parel, voor mensen en instellingen of verenigingen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de promotie van Oisterwijk als dé Parel van Brabant.