ondernemers

Dorpsraad Moergestel ziet interesse in tijdelijke woningen


Onlangs heeft de Dorpsraad Moergestel een enquête gehouden om te peilen of er voldoende interesse is voor tijdelijke (huur)woningen.Tijdelijke (huur)woningen zouden een oplossing kunnen zijn voor Moergestel in afwachting van definitieve plannen o.a. bijvoorbeeld Oostelvoortjes 2. Die realisatie zal zelfs bij een voortvarende aanpak nog een paar jaar duren.

De concept studio van Mybase , een voorbeeld van hoe het ook kan, klein, snel, goedkoop… (Bron: Mybase)

Op de enquête zijn 54 reacties binnengekomen waarvan er 38 aangeven dat zij in aanmerking willen komen voor een tijdelijke (huur)woning. Van die 38 geven er 9 aan “ja, op termijn”. De termijn is niet verder uitgevraagd. De overige 16 opteren liever voor een betaalbare koopwoning. Er lijkt dus voldoende draagvlak te zijn voor het bouwen van tijdelijke woningen. De gemiddelde leeftijd van de mensen die hebben gereageerd is 26 jaar.

De Dorpsraad is in gesprek met Peter Harkema die het terrein van Camping De Bosfazant wil ontwikkelen. Dhr. Harkema heeft aangegeven bereid te zijn, vooruitlopend op de verdere ontwikkeling van de Bosfazant, zo’n 35 tijdelijke woningen te bouwen. Dat aantal komt dus redelijk overeen.

Harkema is natuurlijk wel afhankelijk van de medewerking van de gemeente. De Dorpsraad heeft begrepen dat de gemeente niet afwijzend staat tegenover tijdelijke huisvesting, mits er een goed ontwikkelingsplan ligt en aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Ook zal gekeken moeten worden of een dergelijke tijdelijke ontwikkeling financieel haalbaar is. Volgens de Dorpsraad is het niet noodzakelijk om het bestemmingsplan te wijzigen, omdat nu op het terrein ook al tijdelijk bewoning is toegestaan. De Dorpsraad hoopt dan ook dat Harkema en de gemeente met deze cijfers in de hand een reden zien om snel tot actie over te gaan.

Zoals u mogelijk weet heeft Moergestel meer (jonge)inwoners nodig om de leefbaarheid in stand te houden en te verbeteren. Om u een idee te geven: sinds 2013 groeide het aantal inwoners van Moergestel met 1 %, daarentegen in Spoordonk met 22 % en in Biesthouthakker 18 % . Een dergelijke impuls heeft Moergestel volgens de Dorpsraad hard nodig.