vacature

De Leye in Oisterwijk koste wat kost halfvol sociale woningbouw


De VVD wethouder ziet een gat ontstaan in haar beoogde portemonnee en ook haar partij wil het anders, maar de overige partijen gaan vol voor een inhaalslag op sociale woningbouw. De Leye, het voormalige zwembad en sporthal, moet plaats maken voor minimaal 50% in de goedkope sector.

Voormalig zwembad De Leye (Bron: Gemeente Oisterwijk).

De Gemeenteraad gaat koste wat kost het tekort aan sociale woningbouw compenseren op locatie De Leye. Een tekort in relatie tot de marktvraag; en mogelijk ook een tekort in relatie tot de afgesproken 35% regeling op alle bouwprojecten. Van deze laatste bestaat het vermoeden dat dit gemiddelde percentage nog niet bereikt is; exacte cijfers heeft de gemeente niet. Omdat er de laatste jaren (volgens schatting) te weinig betaalbare woningen zijn gebouwd, moet de gemeente nu diep in de buidel, of eigenlijk is het genoegen nemen met mindere grondopbrengst.

Pro
Voorstander en kartrekker van meer betaalbare woningen is duidelijk partij PRO. Zij zijn al jaren bezig de minimale 35% betaalbare woningen te behalen, en kregen eerder op hun voorstel ook de raad mee in een belofte daartoe. Afgelopen maandag bij het project De Leye werd daar invulling aan gegeven. Bijkomende voorwaarde zijn onder andere het dorpse karakter, biodiversiteit, parkeren en verbeteren van de verkeersveiligheid. Voor de sociale woningbouw specifiek moet deze gerealiseerd worden onder voorwaarde dat deze langdurig ‘goedkoop’ blijft, bijvoorbeeld via anti-speculatie en zelfbewoningsplicht. D66, CDA, AB, PGB tekenden hier ook voor.

Anne Cristien Spekle (VVD) waakt over de gemeentekas  (Foto: Chris van den Bijgaart).

Contra
Duidelijk tegen is de VVD. Die ziet net als voorgaande raadsperiode financiële problemen, als er zoveel goedkope woningen gerealiseerd moeten worden, in combinatie met de kwaliteitseisen. Liever zou de partij zien dat er op deze locatie dure huizen gebouwd gaan worden die veel geld opleveren voor de gemeentekas. De betaalbare woningen zouden dan elders gebouwd kunnen worden. Of zo geeft de VVD aan, kunnen ze er ook mee leven als deze locatie alsnog geld oplevert middels ‘Een extra woonlaag met luxe koopappartementen met balkon of dakterras’. Ze noemen het nu genomen besluit onverantwoord.

Saillant detail in deze, is dat de uitvoering van dit ‘onverantwoorde besluit’ mede onder verantwoordelijkheid valt van hun eigen wethouder Anne Cristien Spekle, die aan de raad dan ook een waarschuwing gaf voor negatieve cijfers. De mindere financiën waren voor haar en haar partij vorige raadsperiode een doorn in het oog, en dat werd ook duidelijk als verkiezingsstandpunt én in het regeringsakkoord gepresenteerd. De coalitiepartners (regeringspartijen) PGB en D66 kiezen nu echter voor de sociale weg; mede regeerder VVD krijgt in deze geen ruimte voor betere financiën…