ondernemers

AZC Oisterwijk open of dicht?


Gisteren is een begin gemaakt met de evaluatie over het AZC in Oisterwijk. Inwoners die dat willen krijgen enkele vragen voorgelegd. In de relatief korte bevraging over de toekomst van het AZC in Oisterwijk, valt op dat deze niet alleen erg kort is, maar dat ook deze keer de ‘Open of Dicht?’ vraag ontbreekt.

Jeugd sport op het AZC in Oisterwijk

Voorafgaande aan de vorige verlenging werd eveneens een enquête gehouden, en ook daar ontbrak die vraag. Wij hebben die vraag destijds gesteld aan onze lezers. 80% van de vele inwoners die daarop een reactie gaven, lieten weten dat het AZC in Oisterwijk wat hen betreft zou moeten sluiten. Meer genuanceerd bleek uit de inhoudelijke reacties dat ongeveer 20% zonder voorwaarden voor sluiting was, 20% zonder voorwaarden voor open houden, en 60% liet die keuze afhangen van het al of niet terugdringen van de overlast. Die overlast (o.a. criminaliteit en agressief gedrag) is enkele jaren geleden opvallend toegenomen; veroorzaakt door een kleine groep van (niet uitsluitend) jonge alleenstaande asielzoekers (niet alleen minderjarigen).

Interpretatie

Wat ook opvalt in de bevraging, is dat er relatief veel vragen zijn waarop de inwoners zelf een antwoord mogen intypen. De tekstuele reacties hierop worden niet cijfermatig, maar inhoudelijk samengevat door medewerkers van het door de gemeente ingeschakelde onderzoeksbureau. De interpretatie daarvan is aan die onderzoekers; zij formuleren er een conclusie uit. Die reacties werden de vorige keer niet 1 op 1 voor anderen inzichtelijk gemaakt, zijn niet openbaar, ook niet geanonimiseerd. Controle op, of welke andere vorm van interpretatie van die informatie is daarmee niet mogelijk.

Wat niet wegneemt dat het nuttig is uw mening te geven. Dit kan via aanmelding bij het Burgerpanel (klik hier), en/of via onze Facebookpagina (klikken).

Lees hier meer over AZC Oisterwijk