bosch car service

Arbeidsmigranten verblijven in onveilig Haarendael


Meer dan honderd arbeidsmigranten staan ingeschreven bij Gemeente Oisterwijk, met verblijfadres Haarendael. Een onveilig pand, zo concludeerde burgemeester Hans Janssen.

De brand sloeg in 2019 letterlijk een gat in het historisch monument (Foto: Toby de Kort)

Een deel van het gebouw is in 2019 afgebrand, nadat het door de toenmalige Gemeente Haaren als onveilig werd aangemerkt. In enkele overgebleven delen is recent door een menselijke fout op het gemeentekantoor van Oisterwijk, tegen de wens van college en raad in, een duidelijk ongewenste vergunning ‘afgegeven’ voor verblijf van meer dan tweehonderd arbeidsmigranten . Een groot deel daarvan woont er al. Uit recente controle blijkt echter dat het pand niet voldoet aan de benodigde brandveiligheidseisen.

Er zijn daarnaast ook enkele bezwaren ontvangen van omwonenden, die binnenkort worden behandeld. Nog niet bekend is of die bezwaren voldoende zwaarwegend zijn om de vergunning alsnog in te trekken, of wat een eventuele rechter hierover zou zeggen. Wel zeker is dat er nu arbeidsmigranten verblijven op Haarendael, in een onveilige situatie.

Update: Wat nu?

Gemeente Oisterwijk laat weten dat ze voor de verblijfsruimten die op een aantal punten niet aan de eisen voor brandveiligheid voldoen,¬† het reguliere handhavingstraject volgt, ‘waarbij de overtreder de gelegenheid heeft om een zienswijze in te dienen en de kans krijgt om overtredingen op te lossen. Doet de overtreder dat niet, dan kan het gevolg een last onder dwangsom zijn. Dat is in deze fase nog niet aan de orde.’

Gemeente Oisterwijk erkent ook dat het lastig kan zijn om voor de daar nu verblijvende arbeidsmigranten geschikte woonruimte te vinden, als deze vanwege de beperkte brandveiligheid daar niet willen of mogen blijven. ‘Het is een verantwoordelijkheid van de arbeidsmigrant zelf en de werkgever om te zorgen dat hij/zij goede en legale huisvesting krijgt. Dat dit lastig kan zijn, leidt niet tot de conclusie dat we illegale en brandgevaarlijke situaties gedogen.’