glasvezel

Agressie asielzoekers op AZC Oisterwijk in 2020 toegenomen en COA zwijgt


Bestudering van de incidentcijfers van COA, betreffende de gedragingen van asielzoekers op AZC Oisterwijk, laat zien dat de agressie iets is toegenomen.

Sinds 2015 toont het COA jaarlijks de incidentregistraties per locatie. Dit zijn registraties van het niet nakomen van huisregels, zelfmoordpogingen en dreigingen daarvan, en agressie naar personeel en medebewoners. Deze cijfers zeggen iets over de mate van ongewenst gedrag op het AZC. Ze zijn van belang als indicatie van de kwaliteit en gevoel van veiligheid. Het betreft de bescherming van en overlast aan personeel en medebewoners; de werk- en woonomgeving op de AZC locatie.

Deze cijfers staan los van de registratie van politie, waarbij ook incidenten buiten de AZC locatie worden geregistreerd. Van die politieregistratie is al langer bekend dat die onvolledig is. Overtreders zonder vast of onjuist woonadres worden niet meegenomen in de overzichten. Het zijn de cijfers van politie die iets zeggen over de mate van overlast die omwonenden en winkeliers ervaren.

2020

Persoon aangehouden na agressief gedrag op AZC Oisterwijk (Foto ter illustratie: Toby de Kort).

Afgelopen week werden de cijfers bekend gemaakt van óp de AZC locatie, en onze redactie heeft die van Oisterwijk nader op een rij gezet (zie schema).  Hieruit blijkt duidelijk dat het aantal incidenten totaal een piek kende in 2017, 2018 en 2019. In dit totaal zit ook een groot aantal meldingen van huisregels die worden genegeerd. Dat totaal aantal meldingen is in 2020 afgenomen. Ten opzichte van 2015 is het totaal aantal incidenten nog ruim hoger.

Het ‘agressie’ deel uit de cijfers laat echter iets anders zien. Dat deel blijft relatief hoog; is zelfs iets toegenomen. In 2020 is extra ingezet op meer begeleiding, handhaving en overplaatsing van overlastgevers, én het huisvesten van kansrijke asielzoekers. De agressie op het AZC in Oisterwijk zou daarmee afnemen, zo was de verwachting. Uit de cijfers blijkt dat niet; het is niet gelukt.

Evaluatie

Eind dit jaar gaat de gemeenteraad van Oisterwijk in gesprek over eventuele verlenging van het AZC in Oisterwijk. Eerder werd het contract voor 2 jaar verlengd, in afwachting van de effecten van te nemen maatregelen. Het is aan de gemeenteraadsleden om aan te geven of zij tevreden zijn en voortzetting van het AZC in Oisterwijk wensen.

Jaar Totaal Agressie
2015 178 91
2016 305 109
2017 347 83
2018 474 106
2019 393 101
2020 302 107

COA zwijgt

Opvallend bij de bekendmaking van de cijfers is, dat het COA ons ruim vooraf heeft verzocht uitleg te mogen geven over de situatie in Oisterwijk. Op hun verzoek dus, hebben wij meerdere keren  aangeboden hierover in gesprek te gaan, en graag hun uitleg bij de cijfers te willen publiceren. Meerdere keren werd dit door ons gevraagd, maar door het COA uitgesteld, en uitgesteld, en uitgesteld…

Lees hier meer berichten over het AZC in Oisterwijk