koopzondag

VVD Oisterwijk schiet Dorpsraad Moergestel af met fabeltjeskrant


Fabeltjes vertellen, dat is wat de Dorpsraad in Moergestel doet volgens VVD Oisterwijk. De VVD stelt dat deze groep actieve inwoners uit Moergestel een onbekende status heeft en niet democratisch tot stand is gekomen. Of die ‘waardering’ gegrond is?

De Dorpsraad Moergestel bestaat tien jaar en vraagt regelmatig aan inwoners van Moergestel de mening over lokaal belangrijke onderwerpen. Onderwerpen die van algemeen nut zijn voor de dorpsbewoners. Ze verzamelen deze informatie, en geven er gevraagd en ongevraagd advies over aan de gemeenteraad en het college (burgemeester en wethouders). Het is een van de informatiebronnen – maar niet uitsluitend – die bij besluitvorming een indruk geven van de wensen van de inwoners. ‘Wij houden enquêtes, en zodra het kan zullen we ook weer fysieke bijeenkomsten gaan houden. Dat kon nu niet in verband met Corona,’ aldus Wil Oerlemans namens de Dorpsraad die bestaat uit negen leden.

Ton van de Ven, fractievoorzitter van VVD Oisterwijk

Fabeltjes
De VVD vergeleek de Dorpsraad woensdag openbaar met de Fabeltjeskrant, volgens hen zijn het fabeltjes vertellers. ‘Hoe representatief is deze en wie in Moergestel wordt nu eigenlijk vertegenwoordigd? Anders dan onze gemeenteraad – met 23 democratisch gekozen volksvertegenwoordigers uit Haaren, Heukelom, Moergestel en Oisterwijk – kunnen de leden ervan niet door onze inwoners gekozen worden.’ Een vraag die ook gesteld kan worden over andere belangenorganisaties; de Dorpsraad Moergestel staat niet alleen als dorps- of wijkgerichte belangenorganisatie in onze gemeente; in verschillende vormen kennen we die ook in Haaren en de Waterhoef.

Wat Moergestel betreft kan die vraag in ieder geval snel beantwoord worden. De Dorpsraad is niet direct door inwoners gekozen, maar indirect wel door de ruime meerderheid van de volksvertegenwoordigers erkend: ‘In 2018 is met alle politieke partijen gesproken en hebben zij de steun uitgesproken voor de Dorpsraad en het belang daarvan. Behalve bij de VVD, die reageren niet.’

Kritisch
De VVD vraagt zich in hun openbare publicatie op Facebook af of een door de Dorpsraad geuite wens gezien moet worden als ‘een wens, een idee, een voorstel of een claim?’ Geen vreemde vraag, voor wie de status van de Dorpsraad niet kent. Die status is uitgebreid met de gemeente besproken en is vastgelegd in een overeenkomst. In dat convenant staan de kaders van de Dorpsraad geschetst. Uit navraag door onze redactie blijkt dat er vooraf door de VVD geen vraag is gesteld aan de Dorpsraad: ‘Hoor- en wederhoor voeren is aan journalisten, het is verder ook niet aan ons om het draagvlak onder de Moergestelse bevolking nader te onderzoeken,’ zo laat de partij weten. Oerlemans stelt in reactie: ‘Laten ze zich bezighouden met waar ze voor gekozen zijn, in plaats van het bestaansrecht van de Dorpsraad ter discussie stellen.’

Inhoudelijk
Heeft de VVD inhoudelijk dan wellicht een punt? De Dorpsraad gaf afgelopen jaren herhaaldelijk aan dat ze willen bouwen, met name voor jeugd. Deze week lieten ze weten in hun dorp ook groen te willen behouden, liefste in de vorm van een park. De VVD vertaalde dat: ‘Volgens ons heeft Moergestel vooral behoefte aan (betaalbare) woningen. Dat leidt immers tot meer inwoners en tot behoud van een leefbare kern met voldoende voorzieningen.’ En laat dat nou precies ook dat zijn wat de Dorpsraad al lange tijd aangeeft dat in hun dorp nodig is, met name betaalbaar en voor de jeugd.

Wil Oerlemans, voorzitter Dorpsraad Moergestel

‘We streven wel naar een evenwicht in de leefbaarheid, we willen het dorpse karakter behouden,’ aldus Oerlemans, ‘en als er iemand ten aanzien van betaalbare woningen de afgelopen 10 – 15 jaar niet geleverd heeft dan is het wel de politiek met in hun midden de VVD. Elke motie die het mogelijk moet maken om in een bouwplan 35% sociale woningbouw toe te passen wordt stelselmatig door de VVD onderuit gehaald.’ Voor de goede orde laat Oerlemans ons desgevraagd weten, dat zowel de behoefte aan woningen als de behoefte aan groen gebaseerd is op informatie uit de door hen gehouden enquêtes.

Oogjes toe
Moet de Dorpsraad dan hun mond houden? De VVD sluit af met: ‘Oogjes dicht en snaveltjes toe? Natuurlijk niet en Moergestel laat je horen! Maar laten we mekaar alleen geen fabeltjes vertellen en liever serieus bomen over de toekomst van onze kernen!’ De vraag is of actieve inwoners die opkomen voor belangen van hun omgeving, nog bereid zijn dat te doen, als ze vervolgens door de politiek worden weggezet als fabeltjes vertellers.