anytime

Volle waardering voor bewoners AZC Oisterwijk die meedoen (+ Film)


Donderdag werden de bewoners van het AZC in Oisterwijk die hebben meegedaan aan de Meedoenbalie in het zonnetje gezet.

Op voldoende afstand, konden de deelnemers bij elkaar komen (Bron: Facebook COA Oisterwijk)

Het was een stralende dag, met hapjes en muziek. Op het centrale plein konden de deelnemers plaatsnemen op krukken, die allen op 1,5 meter waren geplaatst. Burgemeester Hans Janssen kwam langs om certificaten uit te delen, als blijk van waardering voor de positieve inzet. De bewoners waren zichtbaar enthousiast en genoten van deze fijne middag.

Een certificaat voor het meedoen (Bron: Facebook COA Oisterwijk).

De Meedoenbalie op het AZC in Oisterwijk is iedere woensdag open. Het doel is om AZC bewoners te helpen mee te doen aan activiteiten en inzet in de samenleving. Door mee te doen vergroten ze hun kennis van de Nederlandse taal en cultuur, doen ze werkervaring op en komen ze in aanraking met Nederlanders. Het COA en ContourdeTwern werken hierbij samen met lokale organisaties en vrijwilligers uit de omgeving.

Meedoenbalie

Er werd afgelopen maanden onder andere zwerfafval geraapt, koekjes gebakken, kaarten getekend, en meer individueel werd een sollicitatiegesprek geoefend, is een bewoner vrijwilliger geworden bij de buurtpreventie, werd iemand op gang geholpen bij het leren voor het theorie-examen voor het rijbewijs en is er een koppeling gemaakt met een taalvrijwilliger om digitaal de taal te oefenen. Voor wie mee wil doen aan de Meedoenbalie, kan bellen of mailen naar Tanja Pieters via 06-83614509 of tanjapieters@contourdetwern.nl

DTZ logo low