bosch car service

Ruim 6.000 wagons met brandbare gassen teveel over het spoor in Oisterwijk


Uit een raadsinformatiebrief van Gemeente Tilburg, blijkt dat er afgelopen jaren meer dan het dubbele aan brandbare stoffen is vervoert over het spoor dan wettelijk is toegestaan.

Brand in een trein met gevaarlijke stoffen op het spoor in het centrum van Oisterwijk (Foto Toby de Kort).

De route voor vrachtvervoer over het spoor loopt door Brabant, onder andere dwars door de stad Tilburg, en dus ook door Oisterwijk. Hoewel het risico dat er iets gebeurt laag is, is dat met de enorme toename van het vrachtverkeer hoger dan voorheen. Bij een brand aan een locomotief met daarachter brandbare giftige stoffen op het station in Oisterwijk, bleek vorig jaar dat inwoners en politici zich zorgen maken over de mogelijke risico’s die inwoners lopen bij het vervoer van dergelijke stoffen in ketelwagens.

Volgens de raadsinformatiebrief van Gemeente Tilburg, zijn er in het kalenderjaar 2018 en 2020 circa 9.000, in 2019 circa 11.000 ketelwagens vervoerd met brandbare gassen. ‘In het landelijke netwerk van het vervoer gevaarlijke stoffen (Basisnet spoor) is vastgelegd dat over het spoor dat door Tilburg loopt jaarlijks 4.350 ketelwagens met brandbare gassen mogen worden vervoerd (of een vergelijkbaar equivalent aan containers)… … Er is hiermee sprake van een structurele overschrijding van het wettelijk vastgelegde risicoplafond. We vinden deze structurele overschrijding van het wettelijk risicoplafond volstrekt onacceptabel en niet uit te leggen aan onze inwoners,’ aldus het college van Gemeente Tilburg aan hun raad.

Veel anders dan herhaaldelijk hun beklag indienen bij het ministerie kunnen gemeenten niet doen, omdat het spoor buiten de bevoegdheid van de gemeenten valt. Het is aan het ministerie om in te grijpen.