kooplokaal

PON Telos start evaluatie AZC Oisterwijk met gesprekken inwoners en betrokkenen


Onderzoeksbureau PON Telos heeft van Gemeente Oisterwijk opdracht gekregen een onafhankelijke evaluatie uit te voeren naar de situatie op en rondom het AZC in Oisterwijk.

Begin 2020 werd de overeenkomst met COA verlengd voor een periode van twee jaar. Dit was op verzoek van de raad bewust een korte periode, om te kunnen beoordelen of de maatregelen ter voorkoming van overlast goed worden uitgevoerd en effect hebben. Veel inwoners willen wel opvang bieden aan hulpbehoevende vluchtelingen, maar niet de criminele en agressieve overlast ervaren.

Er is overlast, maar ook positieve inzet en samenwerking met lokale initiatieven, ook die worden meegenomen in de evaluatie …

Eind dit jaar moet een besluit worden genomen of, en zo ja in welke vorm het AZC in Oisterwijk kan blijven. PON Telos gaat onderzoek doen naar de situatie van het AZC in de Oisterwijkse samenleving en evalueert de ervaringen van de periode juni 2020 tot en met juni 2021. Ze doen dit aan de hand van een bevraging aan het voor eenieder toegankelijke Burgerpanel (aanmelden kan hier), en interviews met zowel betrokken organisaties, als omwonenden.

Onafhankelijk

PON Telos zal volgens de gemeente een onafhankelijk verslag van de evaluatie uitbrengen. Wel staat in de offerte van dit onderzoek vermeld dat de gemeente invloed heeft op de vraagstelling. Ook staat vermeld dat PON Telos voornemens is dezelfde vraagstelling te gebruiken als in 2019. Dit doen ze om een goed vergelijk te kunnen maken met de situatie in 2019. Destijds ontbrak daar de ‘open of dicht vraag’.

Iets wat opvallend veel inwoners graag hadden willen beantwoorden, zo bleek uit de enorme hoeveelheid reacties op onze poll destijds. 82% van de deelnemers aan die poll lieten weten voor sluiting te zijn; meer genuanceerd bleek uit de inhoudelijke reacties dat een groot deel het AZC wel open zou willen houden als de overlast weg zou zijn.

Omwonenden

Naast groepsgesprekken met onder andere het COA, de school, politie, ondernemersvereniging en maatschappelijke organisaties komt er ook een groepsgesprek met inwoners. De onderzoekers zullen hiertoe via de gemeente 8 tot 10 inwoners uitnodigen uit de directe omgeving.

De onderzoekskosten van 21.525 euro worden geboekt onder ‘Burgerparticipatie; de uitkomst die ook een advies van aandachtspunten zal bevatten wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Die kan wensen en bedenkingen aangeven, alvorens het college van burgemeester en wethouders eind dit jaar een besluit neemt.

Lees hier meer over AZC Oisterwijk