anytime

Oisterwijkse raad krijgt keuzes in beroep tegen besluit voormalig Haaren


Het klinkt vreemd, maar toch, Gemeente Oisterwijk is in beroep gegaan tegen een besluit van voormalig Gemeente Haaren. Het betreft een op het laatste nippertje goedgekeurd Bestemmingsplan Buitengebied, net voordat het gebied vanwege de gemeentelijke herindeling overging naar Oisterwijk.

Zo ziet de nieuwe gemeente er per 1 januari 2021 uit (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Oisterwijk had eerder al aangegeven het niet eens te zijn met het besluit van destijds de Gemeente Haaren, maar in Haaren werd het voorgenomen besluit toch doorgezet. Na de herindeling is Gemeente Oisterwijk echter verantwoordelijk voor de uitvoering. Door het nieuwe  bestemmingsplan voor het buitengebied van Haaren, zijn verschillen ontstaan tussen Haaren en Oisterwijk, en daar wil de nieuwe samengestelde gemeente Oisterwijk vanaf.

In delen

De nieuwe gemeenteraad krijg nu de vraag voorgelegd, op welke onderdelen het beroep voortgezet moet worden, of kan vervallen. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn voor onderdelen, die de raad ook en hetzelfde in Oisterwijk wil invoeren, zodat alsnog gelijkheid ontstaat. In Oisterwijk is de raad sinds kort ook bezig het bestemmingsplan voor het buitengebied te herzien.

Het college stelt aan de raad voor om op een zestal beroepsgronden de volgende keuzes te maken:

  1. Het beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) te herstellen;
  2. De oppervlakte bijgebouwen bij recreatiewoningen (R1) te herstellen;
  3. De maximum inhoud voor burgerwoningen ongewijzigd te laten;
  4. De maximale hoogte van bijgebouwen bij wonen ongewijzigd te laten;
  5. De maximale oppervlakte beroep of bedrijf aan huis bij de bestemming `Agrarisch’ ongewijzigd te laten;
  6. De maximale periode voor plaatsing van woonunits en stacaravans voor tijdelijke huisvesting van seizoenswerknemers te verwerken in het beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten

Het onderwerp wordt 12 juli besproken in de raad.