bosch car service

Oisterwijkse evenementen kampen nog met beperkingen


We mogen weer! Velen met ons zijn blij dat er weer van alles kan en mag, ook het organiseren van evenementen. Met de versoepelde maatregelen juichen we de herstart van evenementen toe. Maar, zo eenvoudig als het lijkt is het niet. Jazzweekend, Filmplein, Jaarmarkt en Kermis mogen, maar ze kunnen nog niet dat doen wat ze altijd gewend waren. Met ofwel aanpassing, of mogelijk ook annulering tot gevolg.

Het betreft hier evenementen waar in de regel een vergunning voor nodig is en die na 30 juni onder voorwaarden weer mogen. Voor bestaande horeca en cultuurcentra gelden voor bijvoorbeeld muziekoptredens andere voorwaarden; daar blijft registratie en een checkgesprek verplicht, zitten de bezoekers op 1,5 meter, en in ruimtes waar mensen geen vaste plek hebben geldt een maximale capaciteit van 1 bezoeker per 5m2.

Coronabewijs
De belangrijkste voorwaarde voor vergunningsplichtige evenementen is de toegangscontrole in combinatie met registratie en een coronatoegangsbewijs. Wat meteen ook een groot effect heeft op de organisatie van normaal openbaar en gratis toegankelijke evenementen. Van de organisatie wordt verwacht dat ze het terrein afsluiten en controleren aan de poort; gemeenten moeten daar op toezien. En bezoekers kunnen niet zomaar even langs gaan; ze moeten een test laten doen met negatief testresultaat, of bewijs van vaccinatie hebben.

De medewerkers van Gemeente Oisterwijk doen hun best mee te denken met wat wel kan. ‘Als organisatoren een plan indienen, beoordelen we deze en denken daarbij zoveel mogelijk mee over de mogelijkheden, binnen de op dat moment geldende regels.’ Wat kan hangt af van de omstandigheden en van hoe het er de betreffende datum voorstaat met de coronamaatregelen.

Gezellig drukte op de jaarmarkt kan nu nog niet, mogelijk in augustus wel.

Jaarmarkt
Mogelijk komen er halfweg de zomer nog meer versoepelingen, en kunnen de normaal openbaar toegankelijke evenementen daarna alsnog regulier doorgang vinden. Zo laat Peter Rozen van Taxandria weten, dat de Oisterwijkse jaarmarkt waarschijnlijk verzet gaat worden naar augustus, in de hoop dat er dan geen toegangscontrole meer nodig is. Het reguleren van de toestroom van tienduizenden mensen zou een onmogelijke opgave zijn voor de vrijwilligers van de jaarmarkt, als daar naast reguleren van verkeer en parkeren, ook registratie en het controleren van een coronabewijs bij komt. Om nog niet te denken aan de problemen die kunnen ontstaan bij het wegsturen van mensen zonder zo’n bewijs.

In Haaren werd hij afgelast; in Moergestel is de jaarmarkt onder voorbehoud verplaatst naar september. Het Filmplein in Oisterwijk staat al voor augustus gepland, en kan met de nog komende versoepelingen hopelijk ook zonder toegangscontrole doorgaan, net als enkele andere activiteiten later in de zomer mogelijk weer zonder beperkingen kunnen. Zover bekend tonen we u al dat wat door kan gaan in onze agenda.

Kermis
Voor de kermis gelden andere regels. Ook hier zou men kunnen werken met een coronatoegangsbewijs, maar dat hoeft van de Rijksoverheid niet. Hier moeten de individuele kermisexploitanten zorgen dat bezoekers van hun attractie 1,5 meter afstand kunnen houden. Voor het rondlopende publiek op het kermisterrein gelden een maximaal aantal bezoekers van 1 per 5 m2. Wat dat betreft zou hier een toegangscontrole op aantallen nodig zijn.

De Moergestelse kermis kan wel doorgaan (Foto: Rick Denissen)

In Haaren ging de kermis niet door omdat deze te vroeg in het jaar zou plaats vinden. In Moergestel komt wel een kermis; daar zegt de gemeente de nu geldende regels wel te kunnen handhaven, ondanks dat geen gebruik wordt gemaakt van toegangscontrole middels test- of vaccinbewijs. Er lopen wel controleurs rond en er worden met borden aanwijzingen gegeven om afstand te houden. In Oisterwijk is de kermis volgens de gemeente onmogelijk; het gebruikelijke aantal bezoekers is dermate groot dat men daar verwacht de norm niet te kunnen halen. ‘Het werken met toegangstesten voor het toelaten van bezoekers is wat ons betreft geen realistische oplossing voor de kermis.’

Hoewel lokale horeca ondernemers hebben aangegeven begrip te tonen voor de situatie, zijn er ondernemers zoals bijvoorbeeld ook kermisexploitanten, die hiervan nadeel ondervinden. Ook inwoners hebben teleurgesteld gereageerd op deze annulering. Ze hadden gehoopt dat de gemeente het terrein zou vergroten en/of met minder aantal exploitanten de kermis toch door te laten gaan. Ook in de afgelopen vrijdag aangekondigde versoepelingen ziet de gemeente geen aanleiding de kermis in Oisterwijk door te laten gaan. Mogelijk komt er in het najaar nog een nostalgische kermis; definitief is dat nog niet.