bosch car service

Kinderen nieuwe basisschool Pannenschuur Oisterwijk starten schoolmoestuin


Kinderen van De Nieuwe Linde, een nieuwe basisschool in de wijk Pannenschuur in Oisterwijk, zijn begonnen aan de inrichting van hun schoolmoestuin.

Op dinsdag 22 juni kwamen de kersverse leerlingen van basisschool de Nieuwe Linde bij elkaar op de toekomstige buitenleslocatie van hun toekomstige school. Hier maakten ze voor het eerst kennis met elkaar en deze prachtige plek. Samen werden er pompoenplantjes geplant en mochten ze een naamkaartje bevestigen aan een van de grote zonnebloemen die er groeien. In september kijken ze dan gezamenlijk met hun leerkracht hoe groot de zonnebloemen van iedereen zijn geworden.

Kinderen van de nieuwe school helpen mee met aanplant van de moestuin.

Het echtpaar Kilsdonk stelt belangeloos een gedeelte van hun tuin beschikking als buitenleslocatie. Op deze plek is een moestuin en staan fruitbomen die de kinderen met hulp van ouders gaan onderhouden. Maria en Jan vinden het mooi dat een gedeelte van hun grote tuin zal worden gebruikt voor natuur- en voedseleducatie voor kinderen. Zo kan jong en oud van elkaar leren en elkaar inspireren.

Na de zomervakantie, zal hier tijdens de thematische ontdektuinen in de middag ook gewerkt gaan worden aan diverse projecten. Naast het onderhoud en de ontdektuinen zijn er ook nog andere momenten waarbij de leerlingen de buitenleslocatie zullen bezoeken. Een fijn plek om een kringgesprek te houden of om met de voetjes in het gras een leesmoment te beleven.