bosch car service

Inwoners en raad verkeerd geïnformeerd over mogelijkheden Staalbergven Oisterwijk


Uit een schrijven van Natuurmonumenten blijkt dat deze wel akkoord zou kunnen gaan met behoud van de chloorbaden. Eerder werd door ons vermeld dat de chloorbaden weg zouden moeten.

De authentieke gebouwen zijn aan renovatie toe (Foto: Rina van Venrooy)

Enkele weken terug werd door het college van burgemeester en wethouders, onder verantwoordelijkheid van wethouder Dion Dankers, een discussienota toegezonden, waarin deze vermeld ‘dat intensivering van de exploitatie voor Natuurmonumenten absoluut onbespreekbaar is, men op geen enkele wijze wil meewerken aan – voor beide partijen – aanvaardbare voorwaarden en men een extensieve exploitatie van het Staalbergven wenst.’ Met vervolgens een verwijzing naar scenario 2: ‘Verwijderen bassins en behoud van zwemfunctie in het ven. Dit is de wens van Natuurmomenten. Hierbij worden de chloorbaden verwijderd en de rest in stand gehouden.’ Hieruit is het bericht ontstaan dat Natuurmonumenten de chloorbaden zou willen sluiten. Uit een schrijven van Natuurmonumenten blijkt nu: ‘Dit is onjuist.’

Toon Loonen, Gebiedsmanager Midden-Brabant, schrijft: ‘Daar waar een zwemlocatie als deze in andere natuurgebieden allang niet meer mogelijk zou zijn, geven we als Natuurmonumenten al jarenlang aan, in de overeenkomst, in de gesprekken en in de toekomstvisie, dat het Staalbergven open kan blijven, ook met de chloorbaden. Wél onder een aantal voorwaarden.’

Onderhoud
Aan het Brabants Dagblad liet Loonen weten bezwaren te hebben tegen het slechte onderhoud, en het uitstellen daarvan, met risico voor bijvoorbeeld lekken van chloor in de natuur. In de brief van Loonen aan de raad staat dat er geen extra activiteiten mogen worden georganiseerd zoals horeca of evenementen, en dat Natuurmonumenten alleen te maken wil hebben met de gemeente als eindverantwoordelijke, en niet met een commerciële partij.

Ofwel: Als de gemeente alles wat er nu is renoveert, moderniseert en goed blijft onderhouden, is het behoud als zwemlocatie voor inwoners en recreanten voor Natuurmonumenten geen enkel probleem. Blijft uiteraard nog wel de geldkwestie, een en ander gaat 3,4 miljoen kosten.

Lees ook: Initiatiefgroep ziet kansen voor Staalbergven