bosch car service

Gemeente Oisterwijk zet licht op groen voor meerdere bouwprojecten


Gemeente Oisterwijk heeft besloten  principemedewerking te bieden aan vijf woningbouw projecten, met daarin ook sociale woningen in huur en koop.

De principemedewerking betekent dat de projecten kunnen starten met een bestemmingsplanprocedure. Het gaat om:

Moergestel Midden

Sase 2: Moergestelse paden. Hierbij gaat het om de bouw van 8 woningen. 3 grondgebonden woningen in de koopsector (één vrijstaand en één 2-onder-1 kap) en 5 gelijkvloerse huurwoningen voor starters of senioren.

Driehoven 62 in Haaren (Bron: Google Maps)

Kruysackerstraat Moergestel

Hierbij gaat het om nieuwbouw van 3 grondgebonden huurwoningen op het eigen perceel.

Driehoeven 62 Haaren

Een kantoorgebouw wordt getransformeerd naar 4 huurappartementen: 2 in het sociale segment en 2 in het middensegment.

Tilburgseweg Oisterwijk

Situatieschets van een eerder plan om woningen te bouwen rondom de KVL, nu industrieterrein Kerkhoven. (Bron: Gemeente Oisterwijk)

Hierbij gaat het om een herstructurering van 36 duplexwoningen van de woningcorporatie naar 46 appartementen in de sociale sector. Er vindt een kwaliteitsverbetering plaats en het project kan bijdragen aan doorstroming. Hierdoor komen er eengezinswoningen in de sociale sector vrij.

Nijverheidsweg Oisterwijk

Hierbij gaat het om grootschalige woningbouwontwikkeling van 230 – 250 woningen en een herstructurering van het verouderde bedrijventerrein Kerkhoven. Er worden woningen toegevoegd voor starters en senioren in het sociale segment (35-40%) en in het middensegment (40-45%). Het initiatief past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsvisie, die mogelijkheden biedt om een deel van het bedrijventerrein Kerkhoven aan de Nijverheidsweg te transformeren naar woningen. Het speelt daarnaast in op het woningtekort in Oisterwijk en zorgt voor een mooie afronding van de woningbouw op het KVL-terrein.

Wethouder Eric Logister is blij met de eerste resultaten van een nieuwe aanpak, gebaseerd op het Afwegingskader Woningbouwinitiatieven:  “Dankzij het afwegingskader zijn we in staat op een transparante wijze te toetsen of woningbouwinitiatieven bijdragen aan onze gemeentelijke doelstellingen. We zien daarbij dat verschillende initiatiefnemers na de eerste terugkoppeling vanuit de beoordelingscommissie, hun plannen hebben aangepast en verbeterd. De kwaliteit van de voorstellen is hierdoor toegenomen. In onze gemeente is veel behoefte aan woningen in het sociale en middensegment. De projecten waaraan we principemedewerking verlenen, leveren hier een mooie bijdrage aan.”

De plannen moeten nu worden voorgelegd voor bestemmingsplanwijzigingen, daarna bouwvergunningen, en daarna de werkelijke bouw.