vacature

Gemeente Oisterwijk verkiest Delta Fiber boven KPN bij glasvezel aanleg


Gemeente Oisterwijk heeft na onderzoek ervoor gekozen om met Delta Fiber een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan voor de uitrol van een glasvezelnetwerk in de gehele gemeente.

Twee glasvezelpartijen hebben kenbaar gemaakt glasvezel te willen uitrollen binnen de gemeente Oisterwijk. De gemeente is conform de Telecommunicatiewet verplicht alle partijen toe te laten indien zij voldoen aan de in de Wet gestelde eisen. De gemeente heeft hierbij geen commercieel belang of voorkeur. Wel kan de gemeente in gesprek gaan met partijen om zo tot een beter resultaat te komen.

Met glasvezel krijgen we nog sneller internet…

Glasvezelnetwerken zorgen volgens de gemeente voor een verbeterd economisch vestigingsklimaat en er zijn ook particulieren die er graag gebruik van maken. Aanbieders moeten dusdanig veel kilometers netwerk aanleggen dat het voor hen belangrijk is medewerking van de gemeente te krijgen op het gebied van vergunningverlening, kostenafhandeling, uitvoering en communicatie richting inwoners. De gemeente is gebaat bij een zo breed mogelijke uitrol van het glasvezelnetwerk en daarbij het voorkomen van schade en overlast in de openbare ruimte. In een samenwerkingsovereenkomst worden hierover afspraken vastgelegd zodat dit voor beide partijen een gunstiger resultaat oplevert.

Uit onderzoek in opdracht van de gemeente, naar de verwachte omvang van het verwachte aantal te realiseren aansluitingen, blijkt dat Delta Fiber bereid is meer aansluitingen te maken, ook in het buitengebied en industrieterrein. Bij KPN was die bereidheid er in mindere mate en/of minder snel. In het algemeen belang van de inwoners van de gemeente Oisterwijk is een zo groot mogelijk dekkingsgebied een belangrijke voorwaarde. Doelstelling van de gemeente is dat uiteindelijk iedere inwoner en ondernemer toegang tot glasvezel heeft.

Delta Fiber zal in eerste instantie de kernen Haaren en Moergestel voorzien, daarna Oisterwijk. Ook heeft deze partij zich bereid verklaard zich  te willen inspannen voor het uitrollen van glasvezel op de industrieterreinen en waar mogelijk horeca/campings in het buitengebied. Ook zijn zij volgens de gemeente bereid te kijken of de overgebleven restgebieden in het buitengebied kunnen worden aangesloten, zover dat nog niet het geval is.

Er is ook een risico aan deze keuze verbonden. De mogelijkheid bestaat dat door marktwerking verdere uitrol van hun netwerk voor Delta Fiber Netwerk op enig moment niet rendabel blijkt, en daardoor bijvoorbeeld het buitengebied niet, gedeeltelijk of later aan bod komt.