vacature

Deze week plaatst gemeente containers op omstreden afvalplek in centrum Oisterwijk


De overlastgevende en min of meer illegale afval-verzamelplek aan de parkeerplaats naast het Fabriekspad in het centrum van Oisterwijk krijgt een ondergrondse oplossing. Dit na diverse klachten, berichtgeving hierover en gesprekken met betrokkenen. Het besluit werd eerder genomen; deze week volgt de realisatie.

De plek voor de nieuwe ondergrondse containers (Bron: Gemeente Oisterwijk).

Aan de achterzijde van Dorpsstraat 9, bij de parkeerplaats aan het Fabriekspad, wordt zowel bedrijfsafval als huishoudelijk afval ingezameld in bovengrondse verzamelcontainers. Dit levert al enige jaren overlast op, zowel voor aanpalende ondernemers als inwoners. De inzameling van het huishoudelijk afval is verantwoordelijkheid van de gemeente. Verder beoogt de gemeente een nette uitstraling van het openbaar gebied.

In week 27 worden aan de achterkant van winkelcentrum De Passage in Oisterwijk twee ondergrondse afvalcontainers geplaatst. De ondergrondse containers vervangen de bovengrondse verzamelcontainers die nu nog gebruikt worden voor de inzameling van huishoudelijk afval. De omwonenden
die voorheen hun afval in de bovengrondse containers kwijt konden, krijgen een pasje. Op dezelfde locatie staan ook bovengrondse containers
voor de inzameling van bedrijfsafval. Het vastgoedbedrijf dat de afvalinzameling voor de aangrenzende ondernemers regelt, realiseert hiervoor een ombouw voor een nettere uitstraling van het gebied.

Afval puilt uit de containers en zorgt voor stank, ongedierte en een onfrisse blik.

Rommel trekt rommel aan. Door ondergrondse containers te plaatsen in de grond en op de stoep zoals aangegeven op de tekening in bijlage 1 wordt inzameling van huishoudelijk afval op een correcte manier geregeld en zorgt dit voor een nettere uitstraling op de locatie. Verder wordt de overlast door stank en ongedierte hierdoor niet meer door huishoudelijk afval veroorzaakt.