lezing goed oud worden

De gemeentekas van Oisterwijk is weer gevuld


Gemeente Oisterwijk krijgt nog een nabetaling van de overheid voor de jeudgzorg, die al enkele jaren meer kost dan er voor dat doel binnen komt, maar ook op andere posten is in 2020 budget overgebleven. Dat was nodig, want er was eerder een flink probleem in de uitgaven.

Dion Dankers (destijds wethouder financiën) was enkele jaren terug nog tevreden over de financiële situatie in Oisterwijk, maar moest daarna noodgedwongen de broekriem aantrekken. Het resultaat daarvan is nu zichtbaar. (Foto Gemeente Oisterwijk)

Bijna vier miljoen is er over van het jaar 2020. Dit is ontstaan uit verhoogde inkomstenbelasting, diverse bezuinigingen en een kritischer beleid op Jeugdzorg en WMO. Dat bedrag kan terug in de reserves voor dit jaar en het algemeen, die de laatste jaren flink zijn gedaald. Het resultaat mag een compliment zijn aan het vorige college en raad, die dit met veel wikken en wegen (en hier en daar zeker ook wrijving) mogelijk hebben gemaakt. Het huidige nieuwe college en raad kunnen nu deze raadsperiode hun keuzes maken, met vermoedelijk iets minder geldzorgen.

Uit de overgang van Haaren naar Oisterwijk werd 166.000 euro overgehouden, in plaats van de begrote uitgave van 2,5 miljoen. Dit ondanks dat de gemeente erg veel werk heeft moeten verzetten voor die herindeling, en de dienstverlening volgens de gemeente op peil is gebleven. Burgemeester Hans Janssen: “Wij constateren dat de voormalige gemeente Haaren met opgeheven hoofd en met grote gedrevenheid haar laatste jaar heeft vormgegeven. Graag maak ik daarvoor, namens het college, alle bestuurders en medewerkers een groot compliment.”

Tijdens de coronapandemie heeft de gemeentelijke organisatie en de gemeenschap zich volgens de gemeente veerkrachtig opgesteld. ‘De vele initiatieven en het omzien naar elkaar, zorgt voor onderlinge verbinding.’