genieten

Binnenkort insectenhotels in plaats van gifspuit in gemeente Oisterwijk


Tijdens de raadsvergadering van donderdagavond heeft wethouder Anne Cristien Spekle laten weten dat Gemeente Oisterwijk nog deze maand komt met gratis insectenhotels voor de inwoners van Oisterwijk, om zo te bouwen aan een natuurlijke vijand voor de Eikenprocessierups. Hierdoor zal het op termijn minder vaak nodig zijn om met gifstoffen te spuiten.

Dat gif spuiten gebeurt nog steeds. Zo werd door een bezorgde inwoner gisterenavond laat nog aan onze redactie gemeld dat in de nachtelijke uren een spuitwagen actief was. Het is volgens Casper Boot van de partij PRO iets waar steeds meer inwoners en ook deskundigen op tegen zijn. Hij heeft dat eerder in de raad aangekaart, en kwam er donderdag opnieuw mee, omdat hij de indruk had dat de gemeente nog te terughoudend is met de inzet van alternatieven, het ging hem niet snel genoeg. Volgens hem was juist dit jaar, vanwege de weersomstandigheden, een goed jaar geweest om veel minder of niet te spuiten, en in te zetten op die natuurlijke vijanden van de vervelende rups.

Een grote gifspuit in de straat (Bron: Twitter/ @NieuwJansen)

Wethouder Anne Cristien Spekle gaf aan zeker ook voor een ecologische aanpak te zijn, en kon mededelen dat er nog deze maand vanuit de gemeente insectenhotels worden aangeboden. Ook is de gemeente bezig met de bevordering van de Gierzwaluw, Vleermuizen en maaien ze minder vaak de bermen, waardoor grassoorten en wilde bloemen meer kansen krijgen. Later zou men dan kunnen minderen met het bestrijden van de rups middels de gifspuit.

PRO gaf aan meer creativiteit te verwachten, en ook meer en sneller oog voor de biodiversiteit, waarbij wel werd opgemerkt in de raad, dat niet alle voorvallen die door inwoners worden gezien, onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. Boot vroeg de wethouder om meer gebruik te maken van natuur, inwoners hierbij betrekken, en zelf het goede voorbeeld geven. Iets wat de wethouder onderschrijft, waarbij wel werd aangegeven dat de overgang naar die nieuwe aanpak enige tijd vraagt.

Van diverse inwoners kwam vrijdag commentaar op het spuiten met gif (klik hier).