kooplokaal

AZC Oisterwijk landelijk in het nieuws vanwege aanhoudende overlast door asielzoekers


De aanpak van overlastgevende asielzoekers werkt niet, de zogenaamde aso azc’s zitten vol, de wetgeving is niet toereikend om de naar Nederland komende kansloze asielaanvragers terug te sturen of te weren, en onder controle houden lukt ook niet.

Persoon aangehouden na agressief gedrag op AZC Oisterwijk (Foto ter illustratie: Toby de Kort).

Oisterwijk kwam bij dit alles als voorbeeld dinsdag op het landelijke nieuws; inwoners vertellen aan RTL Nieuws dat het ooit jaren lang goed ging in ons rustige Oisterwijk, maar de laatste jaren niet meer. Hetgeen ook blijkt uit de gebeurtenissen van afgelopen ongeveer 4 jaar. Te vaak moet de politie naar het AZC om vechtersbazen uit elkaar te houden; te vaak worden er door een overigens relatief kleine groep met name kansarme jongeren (niet uitsluitend minderjarigen) inbraken en winkeldiefstallen gepleegd. En als ze niet meer te handhaven zijn of dreigen te worden uitgezet, zoeken ze de illegaliteit op, om af en toe nog terug te keren voor hun vrienden, wat ook dan voor  agressief gedrag zorgt.

Niet gelukt

Volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid is lastig om grip te krijgen op deze groep, die landelijk uit ongeveer 350 personen bestaat.  Er werd begin vorig jaar in Oisterwijk afgesproken dat er geen overlastgevers meer zouden worden opgevangen in Oisterwijk, en de locatie zou worden omgebouwd naar een opvang voor alleen kansrijke asielzoekers. Recent werd bekend dat dit slechts voor een deel gelukt is. Afgelopen 1,5 jaar werd hiertoe een ketenmarinier ingezet, en was er stevigere controle en handhaving. Het blijkt echter niet eenvoudig iets tegen de overlast te doen,  zo stelt de inspectie nu.

We mogen niet vergeten; het overgrote deel zijn welwillende echte vluchtelingen… (Bron: Facebook COA Oisterwijk)

Gezinnen

Duidelijk werd afgelopen jaren ook, dat niet alleen ondernemers en inwoners van Oisterwijk last hebben van de misstanden, maar ook op het AZC zelf gezinnen verblijven in angst, stress ervaren en zich bedreigd voelen. Het welzijn van de mensen die onze hulp nodig hebben, de mensen die vluchten uit oorlogsgebieden of in hun land onderdrukt worden, bijvoorbeeld vanwege hun politieke overtuiging of bijvoorbeeld hun werk als journalist… ze hebben recht op een goede veilige opvang.

Open of dicht?

In de loop van dit jaar moet de gemeenteraad van Oisterwijk haar wensen aangeven over het al of niet voortzetten van het asielzoekerscentrum in Oisterwijk. Begin vorig jaar werd de verlenging  door de politiek bewust kort gehouden: twee jaar en dan eerst evalueren. De boodschap van inwoners en politiek was toen overwegend: Dicht, tenzij de overlast stopt. Ofwel, open voor de echte goedwillende vluchteling. De vraag is of dat draagvlak er nog is, en hoe het COA, Ministerie, Politie en Gemeente de situatie alsnog onder controle krijgen.

Lees hier meer berichten over het AZC in Oisterwijk