carnaval 2023

Van uitstel komt afstel met miljoenen extra kosten voor Staalbergven Oisterwijk


Gemeente Oisterwijk huurt het terrein van buitenbad Staalbergvan van Natuurmonumenten, en de einddatum van dat huurcontract is reeds verlopen. Al die jaren werd steeds gehoopt op een verlenging van de huur bij Natuurmonumenten, die zo vriendelijk was de einddatum op te schuiven; de beslissing in de raad werd uitgesteld. Van dat uitstel komt nu afstel; Natuurmonumenten wil geen zwembaden meer in hun natuurgebied. Er komt een einde aan het zwembad Staalbergven.

Uitsmeren

De authentieke gebouwen zijn aan renovatie toe (Foto: Rina van Venrooy)

Voor de renovatie had de gemeente 3,4 miljoen aan kosten begroot, uit te smeren over een afschrijvingsperiode van 20 jaar. Voor een nieuw bad elders rekent de gemeente nu op 6,8 miljoen, maar in dat geval denkt de gemeente aan een periode van 40 jaar. Per jaar zou dit neerkomen op een verhoging van het door de gemeente bij te leggen budget van nu 225.000 naar straks 425.000 euro. Opgemerkt moet worden dat er regelmatig tussentijdse vernieuwingen nodig zijn, zoals we dat hebben gezien bijvoorbeeld bij Tiliander. Het is gebruikelijk dat gemeenten rekenen met afschrijvingsbedragen per jaar. Ook gemeenten hebben echter geen glazen bol, en het is dan ook net zo gebruikelijk dat veranderingen in de maatschappij of wetgeving na 5 tot 10 jaar (laat staan 40 jaar) om aanpassing vragen, met daarbij ook afbreuk aan eerdere investeringen en extra kosten.

Elders
In de diverse scenario’s die de gemeente nu wil gaan bekijken, zit een optie om alleen het ven te gebruiken, en ook een optie voor een nieuw buitenbad elders. Wat niet in startnotitie staat, is realisatie van een buitenbad bij het nieuwe binnenbad Den Donk. Minder interessant voor de toeristen, maar uit eerdere cijfers blijkt dat met name inwoners uit Oisterwijk en omliggende plaatsen gebruik maken van het Staalbergven, en slechts 6% van daarbuiten komt. Zo’n compleet nieuw buitenzwembad kost compleet ongeveer 6,8 miljoen.

De chloorbaden van het Staalbergven liggen mooi in de natuur, maar zijn gedateerd (Foto: Rina van Venrooy)

Dat is duidelijk meer dan de eerdere schatting van een nieuw buitenbad met ligweide aansluitend aan het recent vernieuwde binnenbad, zoals PIT onderzoek dat vorig jaar presenteerde. Die kwam op 1,1 miljoen met tevens een voordeel in de exploitatie. Een scenario dat anno nu, maar ook een aantal jaren terug door de gemeente niet als mogelijkheid werd bekeken. Het was zelfs zo, dat een student die onderzoek deed naar het buitenbad – in de periode nog voordat het nieuwe binnenbad werd gerealiseerd – door de ambtelijke organisatie verboden werd de combinatie met een binnenbad te bestuderen.

Bij de realisatie van een buitenbad bij een binnenbad, hoeven er geen kleedhokjes en toiletten gebouwd te worden, en is ook de entree, kassa en horeca reeds aanwezig. Ook de exploitatiekosten van personeel, horeca en onderhoud zullen goedkoper uitvallen omdat verschillende functies en faciliteiten centraal georganiseerd en gecombineerd worden. Of dit nu nog kan is de vraag, omdat de gemeente de gronden rondom het hagelnieuwe binnenbad al aardig heeft vol gebouwd. Maar, waar een wil is, is vaak ook een weg…

10 Juni gaat de raad in overleg over dit onderwerp.