anytime

Start WOB procedure over zendmast voor AZC Oisterwijk


Naar aanleiding van diverse publicaties over de plaatsing van een C2000 zendmast in de wijk Waterhoef heeft een inwoner een WOB procedure opgestart.

De zendmast is volgens de burgemeester nodig om de hulpdiensten bij calamiteiten op en rond het AZC in Oisterwijk betere verbinding te bieden in hun communicatiesysteem. Jaren terug is gebleken dat die verbinding niet goed is, en dat kan bij calamiteiten zorgen voor problemen.

De C2000 mast is nodig voor de vele politie inzet op en rondom AZC Oisterwijk (Foto: Toby de Kort).

Inwoners van de wijk Waterhoef zien zo’n antennemast niet zitten, ze twijfelen aan de noodzaak die mast in hun wijk te plaatsen, ze hebben van de gemeente tijdens een omwonendenoverleg een volgens hen onnodig geheimhoudingsverzoek opgelegd gekregen, en omdat ook de verlenging van het AZC in Oisterwijk ter discussie staat vragen ze zich af of die mast überhaupt nog nodig is. Ook benoemt de aanvrager de tegenstrijdige berichtgeving in de diverse media over plaatsing van een zendmast op het AZC, welke is ontstaan door aan de ene wel en de andere media geen antwoord geven op vragen. ‘Hoe meer ik van de gang van zaken hoorde hoe meer ik me opwond over de manier waarop er werd omgegaan met de belangen van de bewoners van de wijk Waterhoef.’

WOB
Vanwege deze twijfel en tegenstrijdigheden wil de aanvrager inzage in alle correspondentie over dit onderwerp. Hij beroept zich op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Ook verzoekt de aanvrager alle berekeningen en meetrapporten aangaande de plaatsbepaling van de antenne. Of en zo ja welke informatie gemeente en ministerie aan deze inwoner beschikbaar stellen is nog niet bekend; bij zaken aangaande openbare orde wil men nog wel eens de openbaarheid beperken. Overigens ook de wettelijke vrije toegang voor verslaggevers, zoals eerder vandaag bekend werd gemaakt.

 Meer berichten over het AZC in Oisterwijk