bosch car service

Rotondes Moergestelseweg Oisterwijk nog steeds een doorn in het oog


Een jaar na de laatste aanpassingen is het gros van de inwoners van Oisterwijk nog niet tevreden, zo blijkt uit bevraging door onze redactie. De reacties zijn kort samengevat: onduidelijk en onoverzichtelijk, fietsers in de dode hoek en ze komen van twee richtingen, tot en met graag de stoplichten terug! Een enkeling is tevreden of ziet geen verschil.

Onduidelijk, want geen haaientanden die aan de andere kant wel staan …

Aanrijdingen

Na het weghalen van de stoplichten en plaatsen van de rotondes, werden er opvallend veel fietsers aangereden. Omwonenden zagen het gebeuren en het aantal 112 berichten over deze locatie groeide. Het kwam zelfs bij SBS 6. De afgelopen jaren werden er kleine aanpassingen gedaan; de laatste in mei 2020. Gelukkig kunnen we melden dat het aantal ernstige aanrijdingen afgelopen jaar is afgenomen, er zijn in ieder geval minder meldingen bij ons binnen gekomen en er is zover bekend ook minder ambulance inzet geweest. Wel geven inwoners aan dat er nog aanrijdingen zijn waarbij geen hulpdiensten nodig zijn.

Aanrijding rotonde Oisterwijk

De constructie van de rotondes en ook de aanpassingen gaan in tegen de adviezen van ministeriële richtlijnen / VVN, waarvan ook veel inwoners destijds hebben aangegeven dat niet te zien zitten. Onder andere zou het beter zijn fietsers in één richting rond de rotonde te laten fietsen, en niet in beide, en zeker niet zoals nu op de helft één- en de andere helft tweerichtingsverkeer. Een specifiek onderwerp waarvan de raad eerder unaniem voor alle rotondes in onze gemeente heeft aangegeven dat dit ongewenst is; een besluit dat door het college en daarna ook de raad is genegeerd. Ook zou het beter zijn fietsoversteken verder van de rotonde af te leggen en haaks op de rijbaan, iets waar op de Moergestelseweg echter slechts beperkt ruimte voor is. In dat geval is het advies om de fietsers direct met de rijbaan mee te laten lopen; iets waar ook niet voor gekozen is. Dat laatste is vermoedelijk de reden dat veel fietsers in de dode hoek terecht komen of automobilisten niet verwachten dat fietsers oversteken; een veel gehoorde klacht.

Tot slot niet onbelangrijk, zijn er weggebruikers die naar de mening van inwoners te snel rijden (automobilisten en scooterrijders) of geen/ onduidelijk richting aangeven (fietsers en automobilisten).

De nieuwe situatie, met in groen de eenrichtings-oversteek, in rood de tweerichtings-oversteek voor fietsers.

Reacties inwoners

Inwoners vinden de aanpassing en ervaring met de rotondes: zonde van het geld, gevaarlijker dan voorheen, onoverzichtelijk, er zijn mensen die omfietsen, ze vragen om camera en handhaving, fietsers en scooters komen uit alle hoeken, fietsers steken geen of nauwelijks een hand uit, liever tweerichting dan eenrichting waar fietsers zich niet aan houden, auto’s voorrang geven, ontbreken stuk voetpad, op oversteek staan voordat je iets ziet, stoplichten terug, sommige auto’s maar ook fietsers kijken helemaal niet, ik ben blij als fietser met de rotondes, fietsgedeeltes vierkant om de rotondes leggen, de rotondes ontlasten middels goede doorgang Westend en Pannenschuur/ Heukelom, gedeeltelijk ontbrekende haaientanden, veel gevaarlijker als straks Begijnhofstraat afgesloten wordt, die lanceerheuvels op het fietspad verwijderen, durf daar niet te komen met de fiets.