bosch car service

Poepen en jatten door bewoners AZC Oisterwijk


‘Van het kastje naar de muur’ en ‘veel praten en weinig doen’, of kortweg ‘nutteloos!’ Dat is de indruk die enkele omwonenden hebben van het periodieke overleg over problemen rondom het AZC in Oisterwijk.

Die problemen omvatten naast de grotere incidenten die in de media verschijnen, ook het poepen in het openbaar, het jatten van kleding bij de sportclub en harde muziek in nachtelijke uren. Ook blijkt uit het verslag van het meest recente omwonendenoverleg (zie onder), dat ondanks eerdere toezeggingen toch niet alle omwonenden uit de buurt welkom zijn.

Het bankje en de sportclub aan de Vennelaan; beide plekken waar overlast wordt ervaren van AZC bewoners (Bron: Google Maps)

Te weinig begeleiding

Bij voorbeelden waar omwonenden tijdens het overleg mee komen, worden deze voor een deel verwezen naar andere organisaties of onmacht, hetgeen hun gevoel van ‘kastje naar de muur’ bevestigt. Op het terrein is het COA verantwoordelijk, maar buiten is de politie de aan te spreken organisatie, ook als het om minderjarigen gaat. De politie komt, maar gaat ook weer, want van hen kan niemand verwachten dat ze de jeugd opvoeden.  Uit het verslag blijkt dat het COA daarvoor echter ook te weinig personeel heeft.

Overlast

Als er overlast wordt ervaren, kan dit gemeld worden bij het meldpunt (mail oisterwijk@coa.nl of bel 088-715 1220. In nood belt u 112). Die overlast bestaat, naast de criminele activiteiten en orde verstoring, uit onder andere geluidsoverlast. ‘De omwonenden zijn het beu,’ zo vermeld het verslag. Bij de sportclub werden vermoedelijk door jongeren van het AZC tassen meegenomen, die vanwege corona niet in de kleedkamers, maar buiten op tafels stonden; ze werden later in de sloot teruggevonden. Ook werd gezien dat er over het hek is geklommen en tussen jassen en kleding werd gezocht.

Poepen

Hoewel buitenstaanders zich bij hun bezoek wel moeten melden en niet iedereen zomaar het terrein op mag, ook verslaggevers van de lokale media niet, is er andersom geen controle over de bewoners. Omwonenden vinden dat vervelend. Dat bleek tijdens de periode van de avondklok, en ook bij het handhaven van overlast heeft het COA geen mogelijkheden de bewoners binnen te houden. Ook het wildpoepen zoals dat volgens een van de aanwezigen voorkomt, kan het COA alleen met uitleg proberen te voorkomen.

Schrijnend

Onschuldige kinderen en hun ouders verdienen bescherming tegen intimidatie, bedreiging en geweld…

Schrijnend is de situatie, dat ook bewoners van het AZC zich niet veilig voelen in hun eigen woonomgeving. Dat zijn signalen die afgelopen jaren al bekend waren, en waar zo blijkt nog geen oplossing voor is. Het zijn vaak ook gezinnen met kleine kinderen die last hebben van intimidatie of verbaal en fysiek geweld of dreigingen daartoe. Vooral voor hen die vanwege geweld of achtervolging gevlucht zijn, en niet anders kunnen dan hier verblijven, geen keuze hebben, moet dit afschuwelijk zijn. Juist dit was een van de voorwaarden van de raad, dat bij de verlenging begin vorig jaar aangepakt moest worden.

Veilige landers

Hoewel de informatie bij het verlengen van het contract in maart 2020 de indruk gaf dat er geen kansarme asielzoekers meer zouden worden opgevangen, gebeurt dat nog steeds. Signalen daarover van onze redactie werden destijds door de raad niet of onvoldoende opgemerkt; toen het een jaar later ter discussie kwam werd het door de burgemeester afgedaan als een vergissing. Uit de cijfers van afgelopen week blijkt dat er onder de alleenstaande minderjarigen totaal 47 jongeren, waaronder 7 meisjes en 1 baby verblijven. Deze zijn afkomstig uit Eritrea, Syrië en Marokko. Het COA benadrukt in haar verslag dat ook die uit Marokko opgevangen moeten worden, omdat ze vallen onder de rechten van het kind. Bij de volwassenen/ gezinnen bestaat de bezetting momenteel uit 167 mannen, 97 vrouwen en 86 kinderen voornamelijk doch niet uitsluitend afkomstig uit Syrië, Iran en Irak.

Vol

Afgelopen jaren ging het regelmatig over het wel-niet-wel-niet-wel welkom zijn van diverse omwonenden bij dit overleg. Konden we recent nog aangeven dat het COA daar positief ruimer mee om zou gaan; moeten we dat nu weer intrekken. Werd eerst gezegd dat de aanwezigen dat als een soort ballotage moesten beslissen; nu is duidelijk dat het COA dit tegenhoudt. In reactie op een verzoek van een van de aanwezigen, om buiten de nu vier (jawel, meer niet) omwonenden ook andere buurtbewoners uit te nodigen, komt een ontkennend antwoord. Met vier COA medewerkers, de burgemeester, een ambtenaar, twee vertegenwoordigers van Vakantiepark Hermitage, een lid van de sportclub en de vier omwonenden is ‘de zaal vol’.

Positief

Er is ook positief nieuws te lezen in het verslag. Er zijn mooie sociale projecten, zoals het maken van plantenbakken, samen koken, en het uitdelen van zelfgemaakte mondkapjes. Burgemeester Hans Janssen noemt de werkgelegenheid en maatschappelijke waarde voor Oisterwijk een positief gegeven. Verder is positief te noemen dat inwoners binnenkort mee mogen doen aan een evaluatie, daarvoor aanmelden kan via de website van de gemeente.

Lees hier het volledige verslag van het omwonendenoverleg op 17 mei.

Meer berichten over het AZC in Oisterwijk