bosch car service

Omstreden C2000 zendmast is welkom op AZC Oisterwijk


De omstreden C2000 zendmast die de gemeente wil laten plaatsen in de wijk Waterhoef, voor een betere bereikbaarheid van hulpdiensten op en rondom het AZC in Oisterwijk, zou ook op het AZC terrein geplaatst kunnen worden. Die grond is van de gemeente, staat midden in het doelgebied, er is ruimte en die locatie is goed bereikbaar. Ook het COA stelt dat die mast daar van harte welkom is.

Met bovenstaande zijn aan een groot aantal vereisten voldaan die staan omschreven in het besluit van het college (burgemeester en wethouders). Het enige is dat die grond wel eigendom is van gemeente, maar verhuurd is aan het COA. Iets wat met enig gezond verstand geen probleem zou hoeven te zijn, want burgemeester Hans Janssen heeft vanaf het begin aangegeven dat deze extra C2000 zendmast juist voor die locatie nodig is. En zo blijkt uit navraag bij het COA: ‘Het COA had en heeft geen enkel bezwaar om deze C2000 zendmast op onze azc-locatie te plaatsen.’

C2000 systeem is nodig voor communicatie van hulpdiensten op en rond het AZC (Foto: Toby de Kort

In de Waterhoef – op de locatie waar de mast nu onder protest van de buurtbewoners geplaatst gaat worden – is die mast niet nodig, en voor de omwonenden ongewenst. Daarbij komt dat het niet gebruikelijk is een dergelijke mast in een woonwijk te plaatsen. Volgens een woordvoerder van burgemeester Hans Janssen, is die plek de enige geschikte plek. Uitleg waarom de mast niet op het AZC terrein kan geeft de gemeente desgevraagd niet; die vraag weigert de burgemeester te beantwoorden.

Politie inzet
Eenieder zal begrijpen dat hulpdiensten, zeker daar waar hun inzet regelmatig gevraagd wordt, goed met elkaar moeten kunnen communiceren. Wat dat betreft is niemand tegen de mast, maar slechts tegen de locatie. Het standpunt echter dat ‘slechte onderlinge bereikbaarheid de reden is dat de politie met meerdere auto’s uitrukt’ , zoals gemeente eerder en nu ook het collegebesluit vermeldt, spreekt de politie al jaren tegen. Juist die vele inzet, waarbij meerdere politiewagens regelmatig met hoge snelheid door woonstraten van Oisterwijk rijden, is voor bewoners aldaar een doorn in het oog.

Aanrijden met meerdere politiewagens blijft nodig (Foto: Toby de Kort).

Het is de afstand tot het AZC in combinatie met de op het AZC aanwezige groepsvorming, die zorgt dat de meldkamer ook bij relatief kleine incidenten standaard meerdere eenheden stuurt. Iets wat op andere locaties in Oisterwijk alleen gedaan wordt als daar vanwege de ernst van het incident aanleiding voor is. Dit doen ze ter bescherming van de agenten, zodat bij escalatie met groepen bewoners voldoende assistentie aanwezig is. Niet alleen de bereikbaarheid, maar ook de fysieke afstand tot het AZC is te groot om in geval van escalatie snel voldoende collega’s ter plaatse te krijgen.

Het argumenten van de politie – om ook na de plaatsing van de zendmast met meerdere wagens ter plaatse te komen – is afgelopen jaren herhaaldelijk aan de gemeente gemeld en door ons gepubliceerd, maar staat niet in het aan de raad gezonden collegebesluit. Volgens de burgemeester kunnen de extra agenten die tijdens een crisisdienst voor de zekerheid worden opgeroepen, in de buurt tijdelijk andere werkzaamheden verrichten. Dit laatste is echter bij de crisisdienst van politie niet gebruikelijk.