baderie

Groot zonneveld in Buitengebied Oisterwijk zonder bestemmingsplanprocedure


Middels de zogenaamde kruimelregeling, heeft Gemeente Oisterwijk in afwijking van het bestemmingsplan ingestemd met een groot zonneveld aan de Oliviersweg in Oisterwijk.

Het gebied waar de 1.300 m2 panelen komen (Bron: Google Maps).

De kruimelregeling kan door gemeenten worden gebruikt om bij afwijkingen van een bestemmingsplan, toch toestemming te geven. Dit kan alleen als  de voorziening tijdelijk is. In dit geval is de toestemming gegeven voor een periode van tien jaar. De initiatiefnemer wil zijn glastuinbouwbedrijf verduurzamen door het opwekken van zonne-energie voor het eigen bedrijf met in totaal 330 zonnepanelen. De totale omvang zal circa 1.300 m2 zijn en de hoogte van de panelen is circa 2 meter. Het plaatsen van een zonneveld voldoet niet aan de regels van het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Buitengebied”. Omdat het bedrijf wegens een verleende subsidie voor een bepaalde datum energie moet gaan leveren is het de bedoeling dat de zonnepanelen op 11 juni 2021 geïnstalleerd kunnen worden.

Er zijn steeds vaker geluiden van inwoners die vinden dat zonnepanelen op een dak horen, en niet in het landschap.

Bezwaar

Volgens de gemeente zijn de omwonenden geïnformeerd middels een brief; er is geen dialoog gevoerd.  Eventuele bezwaren kunnen tot zes weken na het besluit worden ingediend. Dat is opmerkelijk genoeg ver na de datum waarop de panelen geïnstalleerd gaan worden.