ondernemers

Gemeente start procedure tot verlenging AZC Oisterwijk


In mei start Gemeente Oisterwijk met een procedure om te komen tot een evaluatie, en vervolgens besluitvorming over de verlenging van het AZC in Oisterwijk.

Begin 2020 werd de overeenkomst met COA verlengd voor een periode van twee jaar. Dit was op verzoek van de raad bewust een korte periode, om te kunnen beoordelen of de maatregelen ter voorkoming van overlast goed worden uitgevoerd en effect hebben. Veel inwoners willen wel opvang bieden aan hulpbehoevende vluchtelingen, maar niet de sinds 2017 stevig toegenomen criminele en agressieve overlast ervaren.

Er is overlast, maar ook positieve inzet en samenwerking met lokale initiatieven, ook die worden meegenomen in de evaluatie …

Het contract loopt in juni 2022 af, en besluitvorming over of, en zo ja hoe er een vervolg wordt gegeven, moet begin 2022 genomen worden. Afgesproken is dat de inzet van beide partijen in 2021 gezamenlijk worden geëvalueerd. Eerder stond er een andere datum in het contract dat de gemeenteraad ter beoordeling kreeg, maar dat was volgens burgemeester Hans Janssen een vergissing; het is tussentijds aangepast.

De evaluatieperiode betreft juni 2020 tot en met juni 2021. Het onderzoeksbureau PON start in mei met de voorbereidingen van een burgerbevraging, en verder worden onder andere reacties van omwonenden, informatie van het COA, incidenten op de locatie, gemelde klachten, activiteiten van AZC bewoners, en de communicatie meegenomen. Uiterlijk oktober van dit jaar zou al deze informatie moeten resulteren in een evaluatiedocument. Dit komt samen met een voorstel voor een nieuwe overeenkomst in de gemeenteraad.

Het is aan de raad haar wensen en bedenkingen aan te geven, waarna het college (burgemeester en wethouders) besluit over een vorm van doorgaan, of dat beëindigen aan de orde is…

Lees het volledige overzicht van stappen hier.