bosch car service

Gemeente Oisterwijk gebruikt geen nepaccount voor monitoring samenleving


Medewerkers van Gemeente Oisterwijk volgen de uitingen van inwoners en nieuws in de Oisterwijkse samenleving, maar gebruiken geen nepaccount en slaan geen persoonlijke gegevens op. Een protocol voor de monitoring heeft Gemeente Oisterwijk niet.

Kijken naar een dergelijke tool mag (met zoekwoorden op thema’s en reacties op de eigen accounts), maar opslaan van persoonlijke gegevens mag niet, of hooguit onder strenge AVG regelgeving (Bron: Gemeente Oisterwijk)

Recent werd bekend dat er in Nederland gemeenten zijn die bij de inzet van hun online tool om gebeurtenissen in de samenleving te volgen, ook nepaccounts inzetten om bijvoorbeeld mee te lezen in besloten groepen. Ook zouden er gemeenten zijn die persoonlijke gegevens van inwoners opslaan. Maar liefst 54% geeft aan geen protocol te hebben voor de monitoring in hun gemeente. Dit is wel noodzakelijk: “Je hebt al snel te maken met een privacywetgeving. Social media zijn weliswaar openbaar, maar het is een misverstand te denken dat je alles mag doen met gegevens die je uit openbare bronnen haalt. Een naam, IP-adres en zelfs een nickname zijn ook persoonsgegevens. Gemeenten weten niet wat ze wel of niet mogen en zijn niet op de hoogte van de juridische kaders als het gaat om online monitoring,” aldus Willem Bantema, senior onderzoeker bij de Onderzoeksgroep Cybersafety van de Thorbecke Academie van NHL Stenden Hogeschool. Hij benoemt dit na het onderzoek naar monitoring door gemeenten (klik hier).

Oisterwijk

Het onderzoek was bij de gemeente niet bekend, zo blijkt uit navraag. Wel kan de woordvoerder van Gemeente Oisterwijk ons uitleg geven over het gebruik van dergelijke systemen in onze gemeente: ‘Team communicatie gebruikt een monitoringtool om vragen c.q. reacties die binnenkomen op al onze verschillende sociale mediakanalen in één omgeving te ontvangen en/of te beantwoorden. Anderzijds gebruiken we de tool om berichten te plannen en te publiceren. In de tool monitoren we ook berichten over (belangrijke thema’s in) Oisterwijk, om beeld te hebben van wat er speelt en wat onze inwoners bezig houdt. Daarmee kunnen we onze communicatie beter richten op de informatiebehoefte van onze doelgroep(en).’

Protocol

Een protocol voor de inzet van deze monitoring tools (zie voorbeeld onder), met daarin bijvoorbeeld het doel, de opslag van de gegevens, en wat er gedaan mag worden met de uitkomsten daarvan, is er niet. Maar uit de bevraging van de gemeente blijkt, dat ze ook niet zoeken naar of informatie verzamelen over personen, geen persoonlijk herleidbare informatie opslaan, niet zoeken in besloten groepen én daar ook geen nepaccounts of accounts (met namen) van ambtenaren gebruiken. Alleen de gemeentelijk bekende accounts worden hiervoor ingezet. ‘Wij hebben geen signalen dat er in de organisatie gebruik wordt gemaakt van gegevens op een manier die niet aan de AVG voldoet. Wel grijpen we het onderzoek aan om dit onder de aandacht te brengen van onze medewerkers in de bewustwordingssessies over de AVG, die we met regelmaat organiseren voor bestaande en nieuwe medewerkers.’

Een van de overzichten die met zo’n monitoringtool gegenereerd kan worden (Bron: Gemeente Oisterwijk).