carnaval 2023

Gemeente Oisterwijk doodt willens en wetens vlinders en vogels met enorme gifspuit


‘Waardeloos,’ aldus Frans Kapteijns. Hij steunt de inwoners die hun beklag doen bij de gemeente over de enorme gifspuit die door de straten rijdt. Gemeente Oisterwijk weet dat Xentari schadelijk is voor rupsen, daarmee vlinders en vogels, maar blijft spuiten, ook als het waait. Tegelijk geven ze struikjes weg, om samen met inwoners juist die vlinder- en vogelpopulatie te laten groeien.

Een grote gifspuit in de straat (Bron: Twitter/ @NieuwJansen)

‘Heel de buurt wordt volgespoten met gif, het zit overal en niet alleen op de eiken. Alle bomen worden meegenomen. Oisterwijk vernietigt zijn eigen natuur en biodiversiteit. Mijn tuin zit vol jonge vogels op het nest,’ aldus een van de inwoners. Het gif is tegen de vervelende Eikenprocessierups. ‘Waardeloos, we hebben als B-team al verschillende keren gereageerd,’ aldus Frans Kapteijns, lid van het B-team (voor Biodiversiteit). Volgens hem is Gemeente Oisterwijk afgelopen jaren veel te laat begonnen met alternatieve bestrijding; het bevorderen van natuurlijke vijanden middels vogelhuisjes en wilde bloemen.

Schadelijk

‘Biologisch’ staat er op de gifspuit vermeld. Maar in reactie erkent de gemeente dat ook andere rupsen doodgaan van het middel. ‘Daarom bestrijden we in gebieden met beschermde vlindersoorten niet,’ zo laat een woordvoerder van de gemeente weten. Ze gaat echter voorbij aan de gevolgen voor de insecten en vogels in de wijk.   ‘Ook mijn auto en balkon zitten onder het gif,’ zo stelt een inwoner die er een brief over schreef aan het college (Burgemeester en wethouders).

Vorige week waren er ook klachten vanwege het spuiten tijdens winderig weer. De grote gifspuit is gemonteerd op een wagen die door de straten rijdt en vanaf de grond tot op grote hoogte het gif in de bomen spuit. Een deel van de gifstoffen mist doel, en zeker als het waait komt dat terecht in plantsoen en tuinen. Juist daar waar ook veel andere rupssoorten verblijven. En ook bijen en hommels gaan er aan dood; belangrijke aanwezige insecten voor de bestuiving, de voortplanting.

Een bijentuintje op de plek van een stoeptegel…

Tegenstrijdig

Gemeente Oisterwijk geeft dit jaar gratis planten weg aan groepen inwoners, woonachtig in wijken waar meer diverse gewenst is. Het zijn gesubsidieerde struiken en heggen die tot doel hebben vlinders en vogels aan te trekken. Waarom? Het aantal en de diverse soorten van vlinders en insecten neemt af, en vogels leven daarvan. Een geweldig doel om met inwoners de diversiteit te bevorderen.

Eerder werden onder andere samen met het B-team vlinderstruiken aangeboden, of konden inwoners een stoeptegel ruilen voor een plantje; soms gratis of soms voor een heel laag bedrag. Allemaal acties om inwoners te motiveren mee te doen. Hoe tegenstrijdig is het, als de gifstoffen vervolgens neerdwarrelen op diezelfde planten en de vlinders op bomen in de wijk vergiftigd worden?

Aanklacht

Zover bekend is er in ieder geval één inwoner die formeel een klacht heeft ingediend, en Gemeente Oisterwijk aansprakelijk stelt ‘voor het opzettelijk vernietigen van de biodiversiteit’. Volgens de afzender missen er cruciale zaken in het gemeentelijk evaluatierapport over de bestrijding met Xentari: ‘Handelen en uitvoeren op basis van onwetendheid zou niet mogen kunnen in deze tijd.’ Uit de reactie van de gemeente blijkt echter dat deze het heel goed weet, het gebruik van de gifstof is willens en wetens, een bewuste keuze…