baderie

De dieren in het bos (Deel 11)


Wekelijks schrijft en tekent Lilian over de dieren in het bos:

Op een donderdagmiddag

Een gele ballon… (Tekening Lilian Biervliet)

Er is altijd een markt op donderdag in het centrum.

Een mijnheer begon ballonnen op te blazen om aan zijn kraam vast te maken.

Eén van de ballonnen, een gele, ontsnapte uit zijn hand.

Hij probeerde die te pakken, maar het lukte niet.

De ballon ging de lucht in en bleef  zitten, juist aan de tak waar Kukkuk dit hele gebeuren had gevolgd.

Door de schrik begon Kukkuk heel veel lawaai te maken.

Alle marktlieden keken omhoog naar Kukkuk en de gele ballon.

Picasjik schoot Kukkuk te hulp. Hij  prikte met zijn snavel in de ballon.

De ballon zei sjeeeeeeeee, en viel naar beneden.

e gele kapotte ballon kwam terecht op het hoofd van een oude mevrouw.

Deze mevrouw gaf een gil van  schrik. Iemand kwam snel naar haar toe gerend en haalde de gele ballon van haar hoofd.

Van de schrik begon de mevrouw te huilen.

Konden Kukkuk en Picasjik deze mevrouw troosten?

Klik en lees hier meer over Lilian en ‘De dieren in het bos’