anytime

COA negeert Politie Perskaart en weigert journalisten op AZC Oisterwijk


Het COA heeft een verbod ingesteld op de wettelijke vrije onafhankelijke nieuwsgaring voor journalisten. Niet de journalist, maar het COA beslist waar de buitenwereld van op de hoogte mag zijn. Het resulteert in verslaglegging ‘door de bosjes’.

Dat veiligheid en privacy van de AZC bewoners in Oisterwijk voorop staat mag duidelijk zijn. Zo zijn de persoonlijke woonruimtes – net als voor alle andere inwoners in onze gemeente – in beginsel ontoegankelijk voor journalisten. Voor wegen en paden en bij overheidsorganisaties is dat anders. In dat geval is er sprake van een grondwettelijk recht op vrije nieuwsgaring; het recht om zelf ter plaatse een situatie waar te nemen en onafhankelijk informatie te verzamelen. De zorgvuldigheid bij publicatie blijft overigens onverminderd bestaan.

Geweigerd
Daar waar de slagboom bij de entree van het AZC in Oisterwijk neerdaalt, houdt de vrije nieuwsgaring op. Het recht is er, maar het COA verbiedt bij incidenten de toegang voor onafhankelijke verslaggevers, zelfs ook diegene die voorzien zijn van een Politie Perskaart worden door COA medewerkers tegengehouden. Daardoor kunnen zij hun werk slechts beperkt uitvoeren. Dit algehele toegangsverbod is volgens diverse juristen disproportioneel.

Een met een zienswijze onderbouwd verzoek, om in gezamenlijk overleg en met zorgvuldigheid voor de bewoners de vrije onafhankelijke nieuwsgaring te verbeteren, is door het COA geweigerd. Helaas ziet ook burgemeester Hans Janssen (gemeentelijk verantwoordelijk voor het AZC en de openbare orde) desgevraagd geen rol voor zichzelf om hierin te bemiddelen; de afweging is volgens hem geheel aan het COA.

Onderbouwing

Verslaglegging bij incidenten op AZC Oisterwijk gaat noodgedwongen door de bosjes (Foto: Toby de Kort).

Het COA stelt dat ‘onverwachte of onaangekondigde aanwezigheid van pers- of nieuwsmedia bij een voorval of incident op onze azc-locatie kan leiden tot onnodige escalatie’. Ook wil het COA de privacy van bewoners waarborgen. Voor professionele verslaggevers zijn dat evengoed argumenten die zwaar wegen. Daarbij is bij alle professionele verslaggevers bekend, dat mogelijk door buitenlandse machten vervolgde vluchtelingen beschermd moeten worden.

De bosjes
Juist om bij incidenten de vrije nieuwsgaring samen goed te organiseren, en tevens de veiligheid en privacy van betrokkenen te waarborgen, worden door verslaggevers afspraken gemaakt met de politie. Dat wordt samen met de Nederlandse Verenging van Journalisten (NVJ) vastgelegd middels de uitgifte van een Politie Perskaart. De verslaggever conformeert zich aan de gedragsregels en volgt aanwijzingen op van Politie; hij of zij krijgt daarmee toegang tot gebieden die voor het publiek niet toegankelijk zijn. Een samenwerking die (in ieder geval met de verslaggevers in Oisterwijk) prima functioneert.

Het COA negeert de afspraken tussen de NVJ en de politie, en beroept zich op artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht. Ook is het COA niet bereid vergelijkbare afspraken te maken, of de beoordeling bij voorkomende situaties aan de aanwezige politie over te laten, zoals dat bij incidenten elders het geval is. Omdat het ons aan budget ontbreekt om met een legertje advocaten tegen deze grootmacht in te gaan, blijft de ‘door de bosjes methode’ helaas bestaan.

Klik en lees hier de uitgebreide onderbouwing middels een zienswijze, en de volledige reactie van het COA

Meer berichten over het AZC in Oisterwijk