brabantspronkjuweel

Bioscoopreclame Oisterwijkse drukkerij (Deel 16)


Op de zolder van Oisterwijker Piet van Amelsvoort zijn originele glasdia’s gevonden die halfweg de vorige eeuw gebruikt werden in lokale bioscopen.

Oisterwijk in Beeld vrijwilliger Rob Rokven fotografeerde de dia’s en collega Martin van der Waals schreef er teksten bij die in serie aan u worden gepresenteerd. Vandaag het volgende deel in deze serie:

Drukkerij van de Wouw
Eerder in deze serie zagen we boekhandel Oisterwijk de revue passeren, met daarbij de drukkerij van Fons van den Boogaard, die aanvankelijk het Kerkklokje drukte. Vanaf 1928 trok zijn broer Gust (1887-1964), in het begin samenwerkend met Fons, zich uit het bedrijf terug en hervatte de druk van dit weekblad in zijn eigen drukkerij. Het blad bleef een fenomeen.

En er kwamen meer drukkerijen…

Bioscoopreclame voor Van de Wouw (Foto: Rob Rokven).

In 1934 vestigde de in Tilburg geboren Ludovicus (Louis, oftewel Wied) van den Boogaard (1914-1989, een zoon van Gust) met door zijn vader aangevraagde handlichting een drukkerij/kantoorboekhandel aan de Dorpsstraat B 348 (na 1948 nummer 2). De Drukkerij werd “ELBO” gedoopt. Wied van den Boogaard was aanvankelijk directeur. Medefirmant en commissaris was Petrus van de Wouw, die tegenover woonde aan de Kerkstraat A 162 (later nummer 1-3). Juni 1937 veranderde er het een en ander doordat van de Wouw uittrad als commissaris. Zijn opvolger werd een andere Van de Wouw, Gerardus. Per 15 januari 1938 trad Wied van den Boogaard uit als directeur. Het vestigingsadres veranderde naar het hierboven genoemde adres aan de Kerkstraat. De naam bleef “Elbo”… Petrus van de Wouw werd per medio januari 1938 de nieuwe directeur. In november 1941 ging de zaak in liquidatie, maar deze toestand zou niet zo blijven. Tezelfdertijd namelijk werd opnieuw opgave gedaan bij de kamer van Koophandel, en werd de drukkerij voortgezet.

Een advertentie in ’t Kerkklokje (nu Nieuwsklok) anno 1945…

Wied van den Boogaard was inmiddels (in 1949) als voortzetting van zijn bestaan als voormalig drukker zijn eigen kantoorboekhandel, genaamd “LABO” gestart. Adres: Dorpsstraat 2. De naam van de drukkerij werd per februari 1971 gewijzigd van “ELBO” in “Drukkerij en kantoorboekhandel van de Wouw”, totdat in 1973 de zaak zou worden overgenomen door Th. Taminiau, afkomstig uit Tilburg. Deze ontplooide ook nog andere activiteiten, waaronder, vanaf 1976, het verzorgen van Telexberichten voor derden, onder de toepasselijke naam “Hot Line Telexburo”. Uiteindelijk zou de firma in 1981 in staat van faillissement komen, en worden opgeheven. Kantoorboekhandel “LABO” van Wied van den Boogaard was al eerder, namelijk in 1971, van het Oisterwijkse toneel verdwenen.

Lees de serie tot nu toe gepubliceerd (Klik hier)