glasvezel

Behoud bomen en insecten krijgt plots brede steun van Oisterwijkse VVD


Inwoners klagen er al langer over; bestrijden met gif, maaien van bloemen in de berm, en zo blijkt nu ook het ongewenst kappen van bomen. Hoewel de VVD eerst nog terughoudend was in de steun aan onder andere PRO in hun ‘groene wens’, komt nu ook deze partij – die bekend staat om ‘ieders vrijheden’ – met een bericht tegen die vrijheid, in dit geval tegen de vrijheid van bomen kappen.

Een ‘maai-me-nietje’ in een berm in Oisterwijk (Foto: Marijke Brocken)

‘Volwassen – soms zelfs monumentale – bomen die plotseling gekapt worden, vormen voor veel inwoners een gruwel,’ aldus VVD Oisterwijk. Tegen de kap van zieke bomen of de bomen die een gevaar vormen heeft de partij niets, maar als ‘groene reuzen zonder aantoonbare noodzaak uit het straatbeeld verdwijnen’ is dat ongewenst. Zelfs als deze op privéterrein staan, zou dit volgens de VVD meer gereguleerd moeten worden. ‘Het kapbeleid in de gemeente Oisterwijk is enkele jaren geleden gedereguleerd. Op een Groene Kaart staat precies aangegeven welke bomen en openbare gebieden vergunningsplichtig zijn. Bomen op privéterrein vallen hier echter vaak niet onder, zelfs niet als zij grenzen aan openbaar terrein en beeldbepalend zijn voor de omgeving.’ De VVD wil het beleid herijken; ‘aanvragers van een kapvergunning kan dan voortaan om uitleg worden gevraagd, waarom een boom weg moet.’

Wat opvalt is dat de VVD ook voorstander blijkt van het bevorderen van biodiversiteit. Een onderwerp dat door partij PRO afgelopen week opnieuw werd aangehaald, na onze publicaties over het spuiten van gif  en het snoeien en maaien van grasstroken in het voorjaar. De VVD vond het afgelopen week nog acceptabel dat de gemeente  tegen de Eikenprocessierups met het spuiten van gifstoffen ook vele andere insecten doodt, en daarmee volgens onder andere Frans Kapteijns enorme afbreuk doet aan de opgebouwde biodiversiteit. In het bericht van vandaag, steunt de VVD nadrukkelijk het bevorderen van die biodiversiteit.

Het lijkt erop dat VVD en PRO elkaar in die biodiverse wens gevonden hebben. Als deze ‘politieke trend’ doorzet zal het weinig moeite kosten om hierover in de raad besluiten te nemen, zodat plant en dier in Oisterwijk meer ruimte en meer bescherming krijgen.