genieten

Adviesraad roept Oisterwijk op tot actief betrokken zorgbeleid zonder bureaucratie


Zorgtoeslagaffaire en onderzoek van Follow the Money over enorme hoge kosten in de zorg, hebben de Oisterwijkse Adviesraad Sociaal Domein aan het denken gezet. Voorzitter Wouter Verschuur heeft samen met voormalig wethouder en tegenwoordig secretaris van de advies raad een notitie geschreven voor college en raad.

‘De systeemwereld en de leefwereld van mensen zijn volstrekt uit elkaar gegroeid. De kinderopvangtoeslagenaffaire heeft dit nog eens duidelijk en pijnlijk gedemonstreerd. Ga op zoek naar de verbinding tussen deze werelden en stem ze weer zoveel mogelijk op elkaar af. Zorg daarbij voor minder bureaucratie en minder regels, procedures en formulieren.’

De zorg is kostbaar en geld stroomt weg naar verkeerde plekken. Bezuinigen als instrument om dat tegen te gaan werkt niet, of zelfs averechts. Het treft de verkeerde mensen, en maakt de zorgproblemen groter. Wat zou helpen is intensiever samenwerken met minder zorgaanbieders; maak de afstand tussen gemeente, cliënt en zorgaanbieders kleiner.

Het advies benoemd ook het gezin, bij inzet vanuit WMO en Jeugdzorg.

De lijst met contractanten, aanbieders van zorg waar de gemeente verantwoordelijk voor is, is enorm. Volgens de adviesraad is het goed deze tot het hoogstnodige te beperken, en daarmee intensiever samen te werken. Ofwel, zet niet alle deuren open voor iedereen die zorg biedt, maar beperk dit tot aard en omvang van de vraag. Ook zouden de aanbieders alleen nog uit organisaties zonder winstoogmerk mogen bestaan, zodat eventuele meeropbrengsten terugvloeien in verbetering van zorg, of de gemeentekas. De gemeente kan meer kwaliteitsvoorwaarden stellen, en zou daar ook een goed tarief voor moeten betalen. Goede zorg keert terug in minder langdurige zorg, minder herhaling, minder ernstige zorg, en daarmee minder kosten.

Lees de volledige notitie hier.