bosch car service

Zendmast C2000 voor AZC Oisterwijk krijgt een staartje


Volgens de gemeente moet de C2000 zendmast in de wijk Waterhoef komen, is een andere plek niet mogelijk. Uit een verslag van inwoners en hun ingezonden brief lijkt iets anders het geval.

De zendmast is nodig om het bereik van hulpdiensten en hun onderlinge communicatie te verbeteren. Dit probleem kwam jaren terug naar boven, met name bij incidenten op of rondom het AZC. Burgemeester Hans Janssen heeft daarop aan de landelijke overheid  gevraagd om een extra zendmast. De plek die volgens de gemeente in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid werd uitgekozen, is nabij serviceflat Burghtweide in de wijk Waterhoef.

C2000 systeem is nodig voor communicatie van hulpdiensten op en rond het AZC  (Foto: Toby de Kort).

Gemeente liet recent weten: ‘In het zoekproces zijn gemeentelijke gronden in het zuidoostelijke deel van de kern Oisterwijk in kaart gebracht. Vervolgens is gekeken op welke gronden er geen verplichtingen zijn in de vorm van pachtovereenkomsten/huurcontracten. De overgebleven locaties zijn beoordeeld of er optimaal bereik en geen interferentie (storing op andere masten) ontstaat. Tot slot moet ook gekeken worden of de locatie toegankelijk is voor het materieel (o.a. kraan) om deze mast te bouwen en voor eventueel onderhoud.’ Plaatsing op de flat bleek geen optie, meerdere kleine masten kan ook niet, en ook het AZC terrein kwam blijkbaar niet als mogelijke locatie uit de bus.

Opstand

Bewoners van de wijk Waterhoef komen nu in opstand. Voor de zendmast is geen normale vergunningsprocedure met bezwaar mogelijkheid ingesteld, en dat vinden zij onterecht. Ze zijn van mening dat er onvoldoende inspraak is, en plaatsing van de mast in een woonwijk ongewenst. Ook hebben ze twijfels bij de informatie die hen is gegeven, en hoe het proces verlopen is. Volgens hen zitten er tegenstrijdigheden in de informatie die ze krijgen, is er voor informatieavonden een selectief klein groepje uitgenodigd, en rammelt de beantwoording en aanpak van de verantwoordelijk  ambtenaar. Ook zouden er volgens hen wel alternatieve plekken zijn, maar gaat het om een geldkwestie. Ander opmerkelijk detail is, dat gemeente gevraagd zou hebben niets te lekken naar de pers.

Lees hierover onderstaande drie door inwoners ingezonden documenten:

Verslag chronologisch*

Ingezonden brief met oproep aan politiek

Oproep aan inwoners om bezwaar te maken

* De naam van de ambtenaar is vervangen door ‘ambtenaar’, uiteindelijk is het college verantwoordelijk, in dit geval specifiek de burgemeester.