glasvezel

VVD Oisterwijk roept onnodig de hulp in van maar liefst twee wethouders


Een mooi compliment aan de uitvoerende ambtenaren, maar totaal onnodig om voor zo iets eenvoudigs maar liefst twee wethouders te benaderen. Het beeld dat de VVD recent schetste blijkt overbodig.

Mooi

Voor en na, een compliment voor de ambtenaren die dit hebben opgeknapt (Bron: VVD Oisterwijk)

Een trap bij het park in de wijk Pannenschuur werd door de gemeente opgeknapt. Het staat er weer mooi bij en is met de extra leuning nu ook stukken veiliger. Vooral voor mensen die wat minder goed ter been zijn een aanwinst. ‘Een bedankje namens alle bezoekers en wijkbewoners is daarom zeker op z’n plaats,’ zo stelde de VVD. Een compliment dat niet meer dan normaal en terecht is, na het vlot oplossen van wat inwoners hadden aangegeven als een gevaarlijke plek.

Gebruikelijk
Normaal gesproken is het gebruikelijk dat inwoners een verzoek over de openbare weg (of iets anders) richten aan de gemeentelijke organisatie. Die lossen het op, of leggen uit waarom niet. Pas als blijkt dat de gemeente niet uitvoert wat inwoners vragen, of daarover geen uitleg geven, is het zaak de volksvertegenwoordigers om hulp te vragen. Die raadsleden stellen vervolgens vragen, wegen af of de uitvoering volgens wens is, en zo niet kunnen zij via de gemeenteraad de wethouders daarop aanspreken. Dat kan bij incidentele situaties, maar meestal doen ze dat bij structureel of ernstige zaken. Het is hun taak om in de raad een meerderheid te krijgen voor een aanpassing van beleid; het is de taak van de wethouders om uitvoering te geven aan wat die meerderheid wil.

Belletje
‘Natuurlijk,’ aldus een woordvoerder van de gemeente, op de vraag of dit ook opgelost had kunnen worden zonder tussenkomst van de VVD. De inwoners hebben hun verhaal gedaan bij leden van de VVD, en in plaats van de inwoners uit te leggen dat ze zelf de gemeente kunnen bellen, werd door de politici de weg gekozen om de wethouders hierover aan te spreken. De partij publiceerde recent dat met hun tussenkomst en contact hierover de wethouders Eric Logister en Anne Cristien Spekle het probleem hebben opgepakt. Beide wethouders hebben zo blijkt geluisterd naar wat de VVD wil, en het probleem intern doorgezet.

Onnodig zo blijkt. Net zoals recent in Haaren, toen een probleem werd aangepakt door partij Algemeen Belang, was ook hier een belletje van de inwoners voldoende geweest. Het is niet nodig om een vraag aan de gemeente, via de politiek te stellen.